BRANŻOWY KATALOG FIRM

Branża: budowlane technologie

"Aktom" PW
03-835 Warszawa ul. Kobielska 32a/4
  
V-117-2302-58573
"Alpin- Bud & Omega" ZURIOTB
30-133 Kraków ul. Lea 114/316
* "Alpin- Bud & Omega" Zak?ad Us?ug Remontowych i Obs?ugi Technicznej Budownictwa Adam Skrobot
* us?ugi ogólnobudowlane, remontowe, przeglšdy okresowe budynków, opinie techniczne, kosztorysy remontowo- budowlane, blacharstwo- dekarstwo, roboty tynkarskie i inne
tel/fax. 12 638 17 20
R-125-5498-63344
"Alsal" s.c. Firma Wielobran?owa
32-064 Rudawa, Niegoszowice 144
tel. 12 283 87 87
R-110-266-31999 http://www.alsal.com.pl
"Alteks"
30-085 Kraków ul. Czy?ewskiego 1
* PRZEWIERTY STEROWANE OD ?R_300 mm
tel/fax. 12 638 77 47 tel.  501 36 60 03
R-125-5458-58493 http://www.alteks.com.pl
"Androimpex" Sp. z o.o.
34-120 Andrychów ul. Krakowska 83 f
tel. 33 875 19 40 tel/fax. 33 875 19 50
R-117-2276-12531
"Andros I" Sp. j. Zak?. Betoniarsko- Budowlany Andrzej Maj, Andrzej Wyka, Jaros?aw Maj
32-050 Skawina ul. Pi?sudskiego 23
tel/fax. 12 277 85 80
R-113-3039-18677
"Arma" Sp j. Firma In?ynierska
31-431 Kraków ul. Dukatów 29
* hydroizolacje
* systemy uszczelnie?: dachów, tarasów, basenów, tuneli, zbiorników wody pitnej
* folie do oczek wodnych, stawów
* farby antykorozyjne i ognioodporne, chemia budowlana, elementy elewacyjne i ma?ej architektury ogrodowej
tel/fax. 12 417 18 11 tel/fax. 12 417 19 25
R-118-5108-35423 http://www.arma-krakow.pl
"Art- Deta" Tomasz Bro?ek Przedsi?biorstwo Wielobran?owe
32-500 Chrzanów ul. Grabowa 24
* producent elewacyjnych profili dekoracyjnych (gzymsy, listwy ozdobne, bonie, zworniki, etc.), jak równie? wewnštrz budynków. Ka?dy z przedstawionych elementów elewacyjnych mo?emy wykona? w wersji do monta?u wewnštrz pomieszcze?
tel/fax. 32 623 64 89 tel.  604 48 40 79
W-126-8177-31716 http://www.artdeta.pl
"Bitrex" Sp. z o.o. Producent i Dystrybutor Asfaltów
32-540 Trzebinia ul. Fabryczna 22
* godziny otwarcia: poniedzia?ek - pištek: 7,00- 15,00
tel. 32 618 01 24 fax. 32 618 01 35
W-112-4005-45939 http://www.bitrex.com.pl
"Bomax" Sp. z o.o.
31-231 Kraków ul. Siewna 26
  
V-117-2372-4093
"Bud- Kom" Zak?ad Robót In?ynieryjnych Karol Kocjan
32- 300 Olkusz ul. Pakuska 6
tel. 32 643 07 98
D-118-6446-10064
"Budbet" s.c. Prefabrykaty ?elbetowe
30-741 Kraków ul. Domaga?y 1
* domowe oczyszczalnie ?cieków
* szamba i zbiorniki wód
* prefabrykaty ?elbetowe
tel/fax. 12 653 53 45
R-124-2164-4199 http://www.budbet.com.pl
"Budozet" PPUH
32- 300 Olkusz Rynek 6
tel. 32 643 15 89
D-118-6454-10065
"Camelot"
31-752 Kraków ul. Mrozowa 20 a bud. b
* bezpo?redni importer elementów z?šcznych dla budownictwa renomowanych firm zachodnich
* Siedziba: ul. Konecznego 2/31, 31-216 Kraków
tel/fax. 12 684 22 60 tel. 12 684 04 61
W-118-6552-47047 http://www.camelot.dt.pl
"Cevamit" s.c.
32-064 Rudawa 86
* kompleksowe us?ugi budowlane
* prace wyko?czeniowe
tel. 12 282 14 91
W-114-1143-12176
"Coal Bud" Sp. z o.o. PPUH
32- 300 Olkusz ul. Mickiewicza 7
tel. 32 643 43 36
V-124-5002-10083
"Dom" FHU
32-861 Iwkowa 597
tel. 14 684 42 25
V-114-1615-61700
"Dombud" s.c.
34-400 Nowy Targ ul. Waksmundzka 77
tel. 18 266 61 81
D-111-8964-17999
"Draco"
33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 22
tel.  602 47 12 53
V-120-6179-9598
"Drogbud" Przedsi?biorstwo Us?ugowo- Produkcyjno- Handlowe
34-210 Zembrzyce
* p?yty drogowe nowe i u?ywane
tel. 33 877 07 85 fax. 33 877 07 86
U-110-3421-9891 http://www.drogbudzawoja.com.pl
"Dyckerhoff Beton Polska" Sp. z o.o.
33-340 Stary Sšcz ul. Piaski
tel.  603 05 29 10
V-120-3442-48067 http://www.dyckerhoff.pl
"Dyckerhoff Beton Polska" Sp. z o.o.
32-400 My?lenice ul. Kaziemirza Wielkiego 218
* beton, transport, pompa
tel. 12 274 09 91
V-124-3442-43116 http://www.dyckerhoff.pl
"Dyckerhoff Transportbeton" Kraków Sp. z o.o.
30-732 Kraków ul. p?k. Dšbka 2 a
* beton, transport, pompa
tel. 12 290 07 50 fax. 12 290 07 55
R-125-3442-31600 http://www.dyckerhoff.pl
"Egoterm"
30-237 Kraków ul. Rysi Stok 6
* audyty energetyczne m. in. na potrzeby ustawy o wspieraniu przedsi?wzi?? termomodernizacyjnych
* taryfy dla ciep?a- zgodne z wymogami URE
* za?o?enia i projekty planów zaopatrzenia gminy w energi?
* finansowanie termomodernizacji * okre?lanie efektów ekologicznych
  
R-124-84-1898 http://www.egoterm.pl
"El- Mi- Ra- Ma" FHT
32-051 Ja?kowice 113
tel. 12 270 67 63
Z-115-2456-14512
"Elektromeg" Sp. z o.o.
33-100 Tarnów ul. Towarowa 11
* budowa sieci telekomunikacyjnych miedzianych i ?wiat?owodowych
* przewierty sterowane, przepusty
* us?ugi instalacyjno- monta?owe, monta? rozdzielni NN, ?N
tel/fax. 14 626 46 16 tel. 14 626 47 25
W-113-8876-9618 http://www.elektromeg.pl
"EM- Term" Zak?ad W?óknistych Modu?owych Wy?o?e? Pieców Przemys?owych s.c.
30-969 Kraków ul. Mrozowa 20 a
* dostawa i monta? kompletnych modu?owych wy?o?e? z materia?ów w?óknistych wysokiej jako?ci, trwa?o?ci i energooszcz?dnych
tel/fax. 12 684 21 67 lub 684 21 68 tel/fax. 12 642 16 70 w. 245
R-110-837-8246 http://www.em-therm.com.pl
"Energomedia" Sp. z o.o.
32-540 Trzebinia ul. Fabryczna 22
* produkcja i przesy? energii cieplnej
* produkcja, przesy? i rozdzia? energii elektrycznej, us?ugi teletechniczne i telekomunikacyjne, kompleksowe us?ugi w zakresie projektowania oraz wykonawstwo automatyzacji procesów technologicznych
tel. sekret.32 618 02 52 fax. 32 611 01 29
R-113-3206-30194 http://www.energomedia.pl
"Evi" Produkcja Materia?ów Budowlanych
31-979 Kraków ul. Klasztorna 20
tel. 12 425 83 91
D-111-2154-2875
"Felbud"
32-060 Liszki 323
tel. 12 280 63 78
V-114-1007-64047
"Forte Koll" FHU
33-100 Tarnów ul. Goldhammera 13/17
tel.  607 06 86 71
W-112-1312-60637
"Frauenfeld- Partner" Sp. z o.o.
30-424 Kraków ul. Ko?ciuszkowców 12
* hydrolizacja przeciwwodna
* pow?oki i pokrycia specjalne
* ekrany akustyczne, konstrukcje ALU i PCV, drzwi automatycznie otwierane STANLEY, TORMAX, DORMA
tel/fax. 12 268 11 29
R-111-538-708
"Gaik" FHUP
31-338 Kraków ul. Gaik 29
* materia?y budowlane
* docieplenia
* elementy murowe
* stropy
* bramy gara?owe
tel. 12 635 15 20 fax. 12 635 15 30
W-114-4280-50370 http://www.gaik.pl
"Gallbud" FPHU
31-852 Kraków os. Alberty?skie 16/34
tel. 12 648 45 42 tel. 12 649 69 64
D-118-1396-22422
"Hal- Mont" Konstrukcje Stalowe
30-733 Kraków ul. Obro?ców Modlina 7
* zapewniamy kompleksowe wykonanie obiektów
* hale magazynowe, produkcyjne, rekreacyjne
* salony samochodowe, wystawiennicze oraz lekkie obudowy hal
tel/fax. 12 653 13 33 tel.  502 38 79 62
V-118-9555-63821 http://www.hal-mont.pl
"Haljot" FHU
33-300 Nowy Sšcz ul. Krakowska 21
tel.  601 48 39 30
D-112-4947-17419
"Halmet" Firma Konstrukcyjno- Monta?owa
30-705 Kraków ul. Klimeckiego 14
tel/fax. 12 652 77 53 tel.  502 33 21 92
R-112-3474-31671
"Heads Polska" Sp. z o.o.
31-315 Kraków ul. Radzikowskiego 51
tel. 12 626 02 80 fax. 12 626 02 90
W-114-3374-22700
"Hre?ka" Tynki Maszynowe
34-424 Szaflary ul. Kolejowa 20
tel. 18 275 40 80
V-120-6476-42181
"Imbud" Firma Budowlana
33-100 Tarnów ul. Sowi?skiego 19
  
D-120-3346-9763
"Insbud" Zak?ad Instalacji Sanitarnych
33-100 Tarnów ul. Przemys?owa 27
  
D-120-3351-9766
"Instel- Bud"
30-081 Kraków ul. Królewska 51
tel. 12 636 89 47
V-114-68-21276
"Interbet" Sp. z o.o.
30-363 Kraków ul. Rzemie?lnicza 1
tel. 12 267 07 73
U-118-3432-32036
"Interbet" Sp. z o.o. Zak?ad Prefabrykacji
32-540 Bol?cin ul. Wczasowa 18
  
R-118-3432-30202
"Intergips" Us?ugi Remontowo- Budowlane
32-040 Wrzšsowice 187
tel. 12 654 97 25
D-115-2109-15087
"Izolex Kraków" Sp. z o.o. Firma In?ynierska
30-019 Kraków ul. Mazowiecka 21
* pokrycia dachowe i izolacje przeciwwilgociowe
tel/fax. 12 633 90 61
G-114-2857-21277
"Izopol"
33-100 Tarnów ul. Spokojna 6
tel/fax. 14 626 68 70
G-120-4312-26931
"Izopol" s.c.
33-100 Tarnów ul. Chopina 18 a
tel. 14 626 32 27
Z-111-7134-9786
"JMP" ZPUH
32-005 Niepo?omice ul. Topolowa 18
tel. 12 281 32 62
V-114-6423-60687
"Kash- Bud"
30-427 Kraków ul. ?ywiecka 30/15
tel. 12 267 69 91
D-111-9554-23150
"Keller Polska" Sp. z o.o.
30-728 Kraków ul. Nowohucka 92 a
* geotechnika: wzmacnianie pod?o?a, kolumny ?wirowe- wibroflotacja i wibowymiana, pale wiercone, iniekcja strumieniowa "Jet Grouting"
tel. 12 262 91 54 fax. 12 262 91 72
U-117-5195-64296 http://www.keller.com.pl
"Keller Polska" Sp. z o.o.
05-850 O?arów Mazowiecki ul. Pozna?ska 172
* geotechnika: wzmacnianie pod?o?a, kolumny ?wirowe- wibroflotacja i wibowymiana, pale wiercone, iniekcja strumieniowa "Jet Grouting"
tel. 22 721 06 15 fax. 22 721 06 13
R-117-5195-50420 http://www.keller.com.pl
"Klewa Kraków"
31-587 Kraków ul. Ciep?ownicza 39
tel/fax. 12 644 30 90
R-110-4415-43818
"Linia" Biuro Konsultingowo- Handlowe
32-007 Zabierzów Boche?ski, Chobot 28 b
* geokrata Taboss
* fibrobetony
* geosyntetyki
tel. 12 289 88 30- 31 tel.  501 79 76 01
R-112-3451-31702
"Map- Pol"
30-085 Kraków ul. G?owackiego 14
* centrum doradztwa i po?rednictwa w handlu materia?ami budowlanymi
tel. 12 623 40 41 fax. 12 623 40 42
V-118-9978-59066
"Mardinex" Firma Projektowo- Budowlana
31-226 Kraków ul. Vetulaniego 5
tel. 12 415 33 41 w.122
Z-115-1790-21182
"Mat-Bud" Przedsi?biorstwo Transportu i Handlu-Bronis?aw Bielski
31-422 Kraków ul. Powsta?ców 50
* materia?y budowlane, docieplanie, suche tynki
* transport na ?yczenie Klienta
* godziny pracy: pon.-pt.: 7.00-17.00 sob.: 7.00-13.00
tel. 12 412 05 47 tel.  603 86 00 98
R-117-441-73 http://www.mat-bud.strefa.pl
"Miastoprojekt- Kraków" Sp. z o.o.
30-110 Kraków ul. Kraszewskiego 36
tel. 12 411 96 02
R-117-383-3303
"Migda?" Firma Budowlana Marek Migda?
32-052 Radziszów, Rzozów 375
* Firma Budowlana "Migda?" Autoryzowany wykonawca elewacji domów z dociepleniem styropianem lub we?nš mineralnš
* dystrybutor i wykonawca elewacji winylowych typu Siding
* kompleksowe remonty oraz wykonawstwo robót budowlanych w budynkach mieszkalnych oraz przemys?owych
* roboty ziemne koparkami
tel/fax. 12 275 70 08 tel/fax. 12 275 70 43
R-125-526-5816
"MO- TO" FHU
Kraków ul. Kšcik 2, 6
tel. 12 423 61 21 fax. 12 423 61 29
V-118-9501-63806
"Nida Gips" Sp. z o.o.
28-407 Gacki k/. Pi?czowa
* Dzia? Sprzeda?y: 041 57 81 71 do 73
* Dzia? Marketingu: 041 57 81 55, fax.041 57 81 61, 57 81 91
* buduj nowocze?nie, estetycznie, szybko i tanio w systemie Nida Gips
  
W-110-5514-5780
"Norgips" Firma J. Dubis
32-067 Tenczynek 787
tel. 12 282 57 89
W-113-1468-58053
"Novum LTD" Sp. z o.o.
30-382 Kraków ul. Kobierzy?ska 203/1
tel/fax. 12 262 50 26 tel.  607 399 477
V-115-4645-58579
"Olmak " Przedsi?biorstwo Techniczne
31-306 Kraków ul. Niska 13 a
* ekologiczne usuwanie azbestu (koncesja)
* docieplanie budynków
* sprzeda? materia?ów dociepleniowych oraz chemii budowlanej
* hurtownia ul. Powsta?ców 50
tel. 12 418 26 41 tel. 12 418 26 42
R-117-2409-28485 http://www.olmak.pl
"Olmak" Przedsi?biorstwo Techniczne
31-422 Kraków ul. Powsta?ców 50
* ekologiczne usuwanie azbestu (koncesja)
* docieplanie budynków
* sprzeda? materia?ów dociepleniowych oraz chemii budowlanej
tel. 12 418 26 41 tel/fax. 12 418 26 42
U-117-2409-27520 http://www.olmak.pl
"Omega" Sp. z o.o. Przedsi?biorstwo Us?ug Technicznych
31-431 Kraków ul. Dukatów 29
* antykorozja stali i betonu, dylatacje mostowe
* posadzki przemys?owe, systemy dachów p?askich, systemy tarasowe
* naprawa konstrukcji betonowych
tel/fax. 12 413 35 03
R-117-2632-6852 http://www.omega.krakow.pl
"Pastan-Pol" Sp. z o.o. PWPUH
30-552 Kraków ul. Wielicka 61
tel/fax. 12 656 07 71
R-117-1102-5787
"PCG" Sp. z o.o.
31-752 Kraków ul. Makuszy?skiego 13 b
* producent profili tynkarskich i systemu suchej zabudowy
* dostawy w?asnym transportem
tel/fax. 12 684 24 00 tel. 12 644 61 93
R-113-5716-41687 http://www.pcg.pl
"Peri"
31-826 Kraków os. Z?otej Jesieni 6
* systemowe deskowania do betonu
* rusztowania przestrzenne i fasadowe
* sprzeda?, dzier?awa, szkolenie, projektowanietechnologiczne, szefmonta? na budowi
tel. 12 649 23 29 fax. 12 649 77 71
W-117-2452-4078 http://www.peri.waw.pl
"Pol- Bud" s.c. PHU
32-433 Lubie? 294
  
Z-112-2839-15739
"Polyfelt" Polska Sp. z o.o. -----> szukaj TenCate Geosynthetics Poland Sp. z o.o.
30-415 Kraków ul. Wadowicka 6
tel. 12 268 83 75
U-113-4803-47490
"Prefa" Sp. z o.o.
32-065 Krzeszowice ul. Ko?ciuszki 53 A
* prefabrykaty torowe
* prefabrykaty drogowe
tel. 12 282 67 67 fax. 12 282 47 01
G-114-4330-11904 http://www.prefa.pl
"Prefta" Sp. z o.o.
32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 31
tel. 12 282 67 50
V-114-1365-64095
"Proimex" Sp. z o.o.
30-135 Kraków ul. Popiela 8
tel/fax. 12 637 75 04 fax. 12 626 43 32
W-115-4287-28658
"Pyromyko"
31-116 Kraków ul. Studencka 3
tel. 12 429 23 44
V-114-3903-4080
"Radbet" Krechniak, Ko?odziej Sp. j.
33-207 Radgoszcz ul. Le?na 36
tel/fax. 14 641 41 24
R-117-3534-30095
"Rembud" Sp. z o.o. PRBU
33-100 Tarnów ul. Monopolowa 6
tel. 14 626 23 60
D-111-7279-10249
"Rembud" Zak?ad Remontowo- Budowlany
34-600 Limanowa ul. Wšska 2
tel. 18 337 27 16
G-114-3653-15709
"Reno- Dach" Dachy, Termoizolacje
30-710 Kraków ul. Krzywda 19 C/22
* Centrala: 38-300 Krosno ul. Zr?ci?ska 10, tel/fax. 18 432 71 02, 18 436 62 42
* nowoczesne systemy pokry? dachowych
* systemy docieple? zewn?trzych i stropodachów
tel/fax. 12 653 27 70
D-116-9005-38827 http://www.reno-dach.pl
"Revalor" S.C. Firma Us?ugowa
32-020 Wieliczka, Grabówki 121
tel. 12 278 43 80 fax. 12 266 19 53
V-114-3933-40508
"Rob- Bud" Firma Ogólnobudowlana
33-100 Tarnów ul. Marynarki Wojennej 12/56
  
D-124-2505-10337
"Robin" Przedsi?biorstwo Budownictwa In?ynieryjnego
30-114 Kraków ul. Flisacka 3
tel. 12 421 89 34
Z-124-3012-20993
"Sembet" Wytwórnia Materia?ów Budowlanych
30-394 Kraków ul. Skotnicka 254 a
  
R-114-499-4079
"Sika Poland" Sp. z o.o.
31-752 Kraków ul. ?owi?skiego 40
tel. 12 644 37 40
R-110-66-1834
"Soley" Sp. z o.o.
30-133 Kraków ul. Przemys?owa 33
tel/fax. 12 638 03 50
W-117-9630-37324
"Starbud" Firma Techniczno- Budowlana Wo?ek Bogumi?a
33-100 Tarnów ul. Wita Stwosza 9
tel/fax. 14 622 13 10
V-120-5827-60638
"Styrobud" Przedsi?biorstwo Produkcji i Us?ug Budowlanych
32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 212
tel/fax. 12 282 15 40
R-110-3342-31068
"Super- Dach" s.c.
31-102 Kraków ul. Zwierzyniecka 10
tel. 12 422 41 43
D-1241-3467-84
"Techbud" Przedsi?biorstwo Budowlane Biuro Handlowe
30-015 Kraków ul. ?wi?tokrzyska 12/216
tel/fax. 12 632 61 47
R-113-660-2383
"TenCate Geosynthetics Poland" Sp. z o.o.
30-415 Kraków ul. Wadowicka 6
tel. 12 268 83 75
R-125-4803-7481
"Thermodom" Przedsi?biorstwo Produkcyjno- Us?ugowo- Handlowe Filia
30-705 Kraków ul. Klimeckiego 14
* producent ekstremalnie energooszcz?dnego i najta?szego systemu do budowy ?cian i dachów
* kompleksowe realizacje obiektów mieszkalnych i u?ytkowych pod klucz.
tel. 12 652 76 73 tel/fax. 12 652 76 71
W-110-2654-36784 http://www.thermodom.pl
"Unitex"
30-719 Kraków ul. Wodna 5
tel. 12 655 34 09
D-115-1808-21196
"Wachkon" Sp. z o.o. Przedsi?biorstwo Robót In?ynieryjnych
30-415 Kraków ul. Wadowicka 12
* wykonywanie przewiertów i przecisków sterowanych na terenie ca?ego kraju
* przewierty o d?ugo?ci do 600 mb i ?rednicy 700 mm.
tel.  501 447 724 tel.  501 491 900
R-117-2320-21306 http://www.wachkom.pl
"Wienkra" Sp. z o.o.
30-347 Kraków ul. Kotlarska 34
tel. 12 428 55 00
R-117-914-64230
"WKT Polska" Sp. z o.o.
30-415 Kraków ul. Wadowicka 8 W/14
* ogólnopolska sie? hurtowni materia?ów termoizolacyjnych
* materia?y suchej zabudowy wn?trz
tel. 12 298 48 59 fax. 12 295 04 41
W-110-4345-63034 http://www.wkt.pl
"Wšs- Bud'' Przedsi?biorstwo Budowlano- Drogowe
30-703 Kraków ul. Dekerta 17
* roboty drogowe i brukarskie
* sieci zewn?trzne kanklizacyjne i wodocišgowe
* roboty ziemne, melioracje oraz transport, spedycja
tel. 12 423 54 30 tel/fax. 12 656 57 33
R-117-6035-63819 http://www.wasbud.pl
. Narz?dzia Diamentowe Marian Ka?mierczyk
32-086 W?grzce ul. A- 17 nr 10
* profesjonalne maszyny do ci?cia, wiercenia, frezowania i szlifowania: betonów zbrojonych, asfaltów, posadzek kamieni, murów itp.- technikami diamentowymi
* narz?dzia diamentowe: pi?y tarczowe, ?a?cuchowe i linowe, wiert?a i frezy, tarcze szlifierskie
* regeneracja narz?dzi diamentowych
* tel. kom: 604 609 009
tel/fax. 12 412 49 74 tel/fax. 12 285 87 50
R-117-2595-23161 http://www.mk-diament.pl
AWA Kraków s.c. Sk?ad Fabryczny
30-705 Kraków ul. Klimeckiego 14
tel/fax. 12 652 76 32
R-110-4209-76
Biuro Projektowo- Inwestycyjne "Bolher" s.c.
30-841 Kraków ul. Konrada Wallenroda 55/110
tel/fax. 12 653 50 13
R-117-2182-28187
Biuro Techniczno- Handlowe- Kraków
31-035 Kraków ul. Podgórska 32 a
* producent p?yt warstwowych PREKON
* doradztwo techniczno- handlowe
tel. 12 431 00 95 tel.  500 28 35 35
R-110-374-2884 http://www.kkt.pl/prekon
Budimex Dromex S.A. Oddzia? Po?udniowy w Krakowie
30-969 Kraków ul. Ujastek 7
* generalne wykonawstwo inwestycji budownictwa ogólnego, obiektów przemys?owych, in?ynierskich, mostów
* wykonanie, monta?, naprawy konstrukcji stalowych, urzšdze? d?wignicowych, przemys?owych, zbiorników
* wynajem sprz?tu d?wigowego, rusztowa?, kontenerów, elektronarz?dzi, ochrona ?rodowiska
tel. 12 644 51 44 tel. 12 643 48 40
U-117-2039-37237 http://www.mostostal.com.pl
Budmark s.c.
32-050 Skawina ul. W?gierska 6
tel/fax. 12 276 26 96
G-114-3120-18818
CB "Panel System"
30-383 Kraków ul. Sko?na 12
* generalne wykonawstwo hal przemys?owych, obiektów biurowych, magazynowych, itp.
* lekka obudowa ?cian i dachów
* systemy pokry? dachowych z membran EPDM Carlise - dachy p?askie, dachy "zielone"
* produkcja: panele dachowe i ?cienne, rynny cišg?e(dowolna d?ugo??), panele na dachy ?ukowe, ?lusarka aluminiowa
tel. 12 260 90 00 tel. 12 262 02 90
R-117-2649-82 http://www.cbpanel.com.pl
Chrzanowskie Zak?ady Materia?ów Ogniotrwa?ych S.A.
32-501 Chrzanów ul. Kolonia Stella 30
produkcja sprzeda? :
* mieszanek, zasypek, zapraw dla hutnictwa, odlewnictwa
* betonów, prefabrykatów ogniotrwa?ych
* wyrób formowanych krzemionkowych
tel. 32 62 330 52- 55 tel. 32 62 337 51
R-125-2265-12922 http://www.chzmo.pl
ENERGOPROJEKT- KRAKÓW S A
30-019 Kraków ul. Mazowiecka 21
tel. 12 299 72 42
R-117-3292-22090
Firma Handlowo- Us?ugowo- Budowlana s.c.
32-410 Dobczyce ul. Gancarska 11
tel. 12 271 11 85
D-112-4894-13412
Instytut Ceramiki i Materia?ów Budowlanych Oddzia? Szk?a i Materia?ów Budowlanych w Krakowie
31-983 Kraków ul. Cementowa 8
* SPRZEDA?: wysokowytrzyma?e mieszanki budowlane M38 i GRS
* materia?y do konserwacji zabytków
* aparatura pomiarowa dla budownictwa
* materia?y ceramiczne i szklarskie
* US?UGI: akredytowane badania laboratoryjne
* obs?uga laboratoryjna budów
* certyfikacja wyrobów i us?ug oraz dobrowolna i ZKP
* produkcja do?wiadczalna i wdro?enia przemys?owe
* obróbka mechaniczna i termiczna surowców mineralnych
* szkolenia, ekspertyzy
tel. 12 683 79 00 fax. 12 683 79 01
R-117-4780-46070 http://www.icimb.pl/krakow
Interkrak Sp. z o.o.
30-334 Kraków ul. Komandosów 19
tel. 12 266 89 83
V-120-5584-31692
Konstrukta s.c
30-556 Kraków ul. Drewniana 8
tel. 12 655 34 67
G-113-8012-34249 http://www.konstrukta.com.pl
Krakowskie Przedsi?biorstwo Produkcji Materia?ów Budowlanych S.A.
30-110 Kraków ul. Makuszy?skiego 13
tel/fax. 12 644 16 32
T-110-1435-2879
Miejski Zak?ad Torów Sieci i Podstacji Trakcyjnych Sp. z o.o.
30-363 Kraków ul. Rzemie?lnicza 12
tel. 12 266 66 00
Z-115-1518-21307
Murarstwo Ga?dzicki Jan
32-090 Ratajów 103
tel. 12 388 25 47
D-115-2565-17233
Polski Zwišzek In?ynierów i Techników Budownictwa, (PZITB), Oddzia? krakowski
31-113 Kraków ul. Straszewskiego 28
tel/fax. 12 422 30 83
V-118-2192-27898 http://www.pzitb.org.pl
Prodit Sp. z o. o.
Kraków ul. Dietla 50/11
* wiercenia otworów, przecinania elementów i obiektów z betonu i asfaltu
* naprawy inpregnowania powierzchni
* odwiercania próbek
tel/fax. 12 432 94 00 tel. 12 432 94 01
V-114-9005-63822
Przedsi?biorstwo Budowlane "Barzak"
30-347 Kraków ul. Kapelanka 26
tel. 12 261 30 00
U-117-6073-29045
Przedsi?biorstwo Budowlano- Instalacyjne i Robót In?ynieryjnych Marek Seremet
30-435 Kraków ul. Smole?skiego 18/1
tel/fax. 12 267 15 50
D-111-8304-30295
Przedsi?biorstwo Handlowo- Us?ugowe "AMBUD"
32-400 My?lenice ul. Mickiewicza 40
* Firma AMBUD specjalizuje si? w realizacji stanów surowych budynków mieszkalnych wielo i jednorodzinnych, konstrukcjach betonowych i ?elbetowych obiektów kubaturowych oraz innych budowlach in?ynieryjnych w podobnej technologii
tel/fax. 12 274 29 58
D-124-3014-16490 http://www.ambud.ambrozy.pl
Przedsi?biorstwo Instalacyjne Wielobran?owe "Remer" Sp. z o.o.
30-415 Kraków ul. Wadowicka 12
tel/fax. 12 267 07 13 tel. 12 266 95 66
R-125-2462-1564
Przedsi?biorstwo Monta?owo- Remontowe "Pemod- 2" Sp. z o.o.
32-400 My?lenice ul. Kazimierza Wielkiego 58
* konstrukcje stalowe
* urzšdzenia technologiczne
* instalacje przemys?owe
tel/fax. 12 272 04 92
R-112-3478-32168
PW "Tadmar" s.c. Dystrybutor Chemii Budowlanej
31-988 Kraków ul. Wadowska 2 e
   tel.  602 51 53 43
R-118-3127-27502
STYRNA
31-610 Kraków os. Tysišclecia 36
* specjalistyczne prace wysoko?ciowe z zastosowaniem technik alpinistycznych
tel.  790 20 33 89 tel. 12 376 83 33
B-117-4522-24116 http://www.styrna.com
Systemy Kominowe MK- P.W.R. i H. "RANGO"
Kraków ul. Mrozowa 31 a
* kominy ze stali chromoniklowej
tel/fax. 12 642 16 88
W-118-4030-63990 http://www.kominy.mk.krakow.pl
Us?ugi Budowlane Mrzyg?ód Józef
34-120 Targanice ul. Brzezi?ska 4
tel. 33 870 36 70
V-114-7143-61466
Us?ugi Ogólnobudowlane Sowa Zbigniew
32-003 Ochmanów 34
tel. 12 281 91 52
V-118-1016-60437
Winex Doradztwo Techniczne
31-261 Kraków ul. Rusznikarska 13/96
tel. 12 634 53 50
V-120-5587-31698
Zak?ad Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych Gazowych i c.o.
32-100 Proszowice ul. Krakowska 145
tel. 12 386 10 73
D-115-2248-16969
Zak?ad Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych Gazu i c.o. Swoboda W.
30-054 Kraków ul. Czarnowiejska 30
tel. 12 415 15 36
Z-115-1177-25672
Zak?ad Post?pu Technicznego i Wdro?e? "Cermet" In?ynierska Spó?dzielnia Pracy
31-444 Kraków ul. ?adna 2
tel/fax. 12 413 00 43
G-117-3581-21434
Zak?ad Produkcji Parapetów T?cza Stanis?aw
30-321 Kraków ul. Pietrusi?skiego 12 a
tel. 12 266 73 08
V-115-1157-25912
Zak?ad Remontowo- Budowlany Chwastek Jacek
Kraków ul. Zau?ek 12
tel. 12 656 18 67
D-115-1156-21349
Zak?ad Remontowo- Budowlany Edward Wójcik
32-500 Chrzanów ul. Soko?a 13
tel. 32 623 10 06
Z-112-4703-14148
Zak?ad Remontowo- Budowlany Stanis?aw Piotrowski
32-500 Chrzanów ul. Witosa 1 c/12
tel. 32 623 72 26
Z-112-4702-13376
Zak?ad Us?ug Technicznych Sp. z o.o.
31-113 Kraków ul. Straszewskiego 28
tel/fax. 12 421 09 50
V-114-71-21279
Zak?ad Us?ugowo- Produkcyjny "Sawbud" Sp. z o.o.
30-969 Kraków ul. Ujastek 11
tel/fax. 12 644 38 65
R-117-5424-31694