BRANŻOWY KATALOG FIRM

Branża: z?om, surowce wtórne

" Samar " Skup Z?omu
33-340 Stary Sšcz ul. Magazynowa 1
* skup z?omu i metali kolorowych oraz makulatury i folii
* godziny otwarcia: poniedzia?ek- pištek: 8.00- 16.00, sobota: 8.00- 13.00
tel. 18 446 11 85 tel.  605 422 080
R-125-4451-48261
"Al Ni Co"
30-741 Kraków ul. Nad Drwinš 13
* hurtowy skup: metali kolorowych, stali stopowych, metali rzadkich, ?elazostopów i zgarów metali
* kontenerowy odbiór a?omu stalowego i ?eliwa
tel. 12 642 99 20
R-112-4529-47630 http://www.alnico.republika.pl
"Al- Wtór" s.c.
32-085 Giebu?tów 121
* skup i sprzeda? surowców wtórnych, z?omu i metali kolorowych
* kasacja samochdów
* podstawianie kontenerów na z?om stalowy i jego wywóz
tel. 12 419 26 26
V-111-9267-57973
"Alcopper- Scrap" Sp. z o.o.
30-091 Kraków ul. Bronowicka 42
tel/fax. 12 425 22 58 fax. 12 623 20 51
W-112-9000-51688 http://www.stena.pl
"Alumetal" S.A.
32-650 K?ty ul. Ko?ciuszki 111
* najwi?kszy krajowy producent aluminiowych stopów odlewniczych
* skupujemy z?om metali nie?elaznych: aluminium, mied?, cynk, mosišdz
tel. 33 47 07 100 fax. 33 47 07 102
R-117-6034-47039 http://www.alumetal.pl
"An- Met" Skup Metali Kolorowych
32-800 Brzesko ul. Solskiego 9
tel. 14 663 13 81
V-114-3980-46304
"Ana Met" Firma Handlowa
32-650 K?ty ul. Kantego 30 a
tel. 33 845 58 68
V-124-9545-15158
"Auto Z?om" s.c. Skup, Sprzeda?
32-530 Trzebinia ul. D?uga 24
tel. 32 612 14 20
V-124-5102-45846
"Auto- Sprz?t" Sp. z o.o.
32-600 O?wi?cim ul. Kolbego 17
* blacharstwo, lakiernictwo
* z?omowanie samochodów
tel/fax. 33 843 00 48
R-110-4466-10963
"Auto- Technik" Z?omowanie Samochodów
32-006 Wola Batorska 99
tel. 12 281 60 41
V-117-2547-60394
"Autowol"
32-410 Dobczyce ul. Ogrodowa 4
tel. 12 271 16 68
V-114-7451-13397
"Autoz?om" Heród Leszek
32-089 Wielka Wie? 81
* skup, sprzeda?, komis cz??ci samochodowych
* autoholowanie- pomoc drogowa
tel. 12 419 10 47 tel.  602 23 44 64
W-114-1076-12280
"Autoz?om" Urszula Kurczych
32-090 Januszowice 103
tel. 12 388 11 57
D-111-8189-14483
"Bis- Met"
34-120 Andrychów ul. Fabryczna 6 a
tel. 33 870 63 70
V-114-7124-61437
"Bolmet" S.A.
32-329 Bukowno ul. Wyzwolenia 1 D
* handel, import, eksport metali nie?elaznych
tel. 32 642 13 61 fax. 32 646 11 86
G-120-4184-10267 mailto:bolmet@bolmet.com.pl
"Bud- Z?om" s.c. Sk?ad Materia?ów Budowlanych i Nawozów
34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 50
* godziny otwarcia: poniedzia?ek - pištek: 8:00- 17:00
tel. 33 879 18 16
V-118-4419-40035
"C- Broker" FHU
32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 7
  
R-110-4477-28752
"Cadilak"
32-700 Bochnia ul. Partyzantów 37
tel. 32 611 97 10
V-114-7087-41261
"Centroz?om" Przedsi?biorstwo Przerobu Z?omu i Metali Sp. z o.o.
30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 8
tel. 12 656 25 49
G-123-655-3403
"Cheriot"
32-020 Wieliczka ul. Narutowicza 47
tel. 12 278 28 00
G-110-3668-19621
"Clif" Sp. z o.o.
32-050 Skawina ul. Pi?sudskiego 53
* Produkcja paliw z odpadów ropopochodnych.
* Odzysk szlamów z separatorów, olejów.
* Przerób ziemi zaolejonej Bioremediacja metodš ex situ
* Niszczenie dokumentów dysków CD zgodnie ze standardem normy DIN (EN 32757) od I do V klasy tajno?ci.
* Usuwanie wyrobów zawierajšcych azbest.
* Czyszczenie osadników i separatorów.
* Odbiór odczynników chemicznych i rt?ci.
* Odzysk odpadów z kasacji samochodów.
tel. biuro (12) 680 14 40 tel. z?om (12) 643 00 56
R-117-65-1833 http://www.clif.home.pl
"Cracomp Inernational" Sp. z o.o.
31-752 Kraków ul. Nowolipki 3
tel. 12 425 88 82
W-118-2660-5610
"Crapex" Przedsi?biorstwo Przerobu Z?omu Sp. z o.o.
30-731 Kraków ul. Kosiarzy 5
* skup i sprzeda? z?omu stalowego i ?eliwnego
* kontenerowy odbiór z?omu w?asnym transportem
* kasacje pojazdów- pe?na dokumentacja
tel/fax. 12 653 16 57 tel. 12 290 03 72
W-114-9655-1074 http://www.crapex.pl
"Daczew" Firma Handlowo- Us?ugowa
30-416 Kraków ul. Grzybki 10
* mechanika pojazdowa
* auto z?om
* czynne: 8.00 - 16.00, sobota 9.00 - 13.00
tel/fax. 12 266 79 93 tel.  601 41 93 99
R-110-4300-26835
"Daga" Autoz?om
32-065 Wola Filipowska 809
tel. 12 282 22 53
V-114-5301-58236
"Debros" Skup Z?omu i Metali Kolorowych
32- 700 Bochnia ul. Trudna 64
tel. 14 612 27 42 fax. 14 612 21 48
V-117-2982-9337
"Dom- El" Sp. z o.o.
31-036 Kraków ul. Halicka 9
tel. 12 421 28 86 fax. 12 429 25 65
R-117-2514-839 http://www.dom-el.com.pl
"Domart"
32-700 Bochnia ul. 20 Stycznia
tel. 14 611 15 15
V-110-6370-47666
"Drewmet"
32-031 Skawina ul. Kolejowa 4 a
* blachy, rury, pr?ty, profile
tel/fax.  276 33 06
W-118-10356-46516
"Edtex" FHU Edward Maca?ka
32-545 Karniowice 68
tel. 12 285 26 14
V-115-2309-12436
"Eko" Skup Z?omu
33-300 Nowy Sšcz ul. Jana Paw?a II 52
* skup z?omu stalowego, metali kolorowych
tel. 18 547 52 88 tel.  505 49 83 42
W-111-9272-52558
"Eko- Sort"
33-300 Nowy Sšcz ul. Grottgera 41
  
R-117-5029-64249
"Ekosort"
33-100 Tarnów ul. Równa 22
tel/fax. 14 622 00 48 tel.  602 87 12 50
W-111-9273-51703
"Galaxy"
30-832 Kraków ul. Biskupi?ska 26
tel/fax. 12 290 03 12
W-124-5273-8045
"Gro- Sk?ad" Pawe? Grochal
32-020 Wieliczka ul. Bogucka 17 A
* materia?y sypkie: t?ucze?, ?u?el, piasek, pospó?a, cement, w?giel
* kostka brukowa, kostka granitowa, rury betonowe i kr?gi
* uk?adanie kostki, skup z?omu, transport HDS, wywóz kontenerowy
tel. 12 278 24 16 tel.  693 020 919
D-111-7077-3309
"GS" Samopomoc Ch?opska
32-080 Zabierzów ul. Kolejowa 38
* materia?y budowlane, nawozy, opa?, pasze, skup z?omu
* zapraszamy równie? do sklepów spo?ywczych na terenie gminy Zabierzów
* gwarantujemy mi?š obs?ug? i atrakcyjne ceny
tel. 12 285 20 85 tel/fax. 12 285 12 34
R-113-3201-3719
"Haczek" PPHU Metale Kolorowe i Z?om
32-650 K?ty ul. 3 Maja 32 a
tel. 33 844 71 60
V-124-9231-14957
"Ines" s.c. PPHU
Kraków ul. Cha?ubi?skiego 19 A
  
W-124-3565-5086
"Inter- Recycling"
32-540 Bol?cin ul. Wczasowa
tel.  501 988 993 tel.  503 793 945
A-111-9200-30208
"Intermet" Sp. z o.o.
30-134 Kraków ul. ul. Zarzecze 39
* skup z?omu: Kraków, ul. My?liwska 68
* kontenerowy odbiór na wymian?
* odbiór z w?asnym za?adunkiem
tel. 12 626 28 22 fax. 12 626 28 21
R-125-5255-36690 http://www.intermet.com.pl
"Janex" FHU Autoz?om Jan Wyja?nia?
32-851 Jadowniki ul. Ma?opolska 126
tel. 14 686 65 05
V-114-7172-46392
"Jawor" Oddzia?
32- 700 Bochnia ul. Krzeczowska 39
tel. 14 612 51 20
Z-111-7129-9299
"Jawor" Skup, Sprzeda? Z?omu i Metali Kolorowych
30-832 Kraków ul. Biskupi?ska 28
tel.  600 48 48 95
V-124-9863-54957
"Jawor" Surowce Wtórne
32-800 Brzesko ul. Dworcowa 1
tel. 14 684 58 48
V-114-7327-61828
"Jura- Stal"
31-752 Kraków ul. Makuszy?skiego 8
* skup z?omu stalowego i metali kolorowych
* sprzeda? wyrobów hutniczych
* odbiór z?omu od klienta
tel. 12 644 09 45 tel.  502 89 28 02
W-110-4941-47631
"Kama"
30-720 Kraków ul. Krzywda 40
tel. 12 656 25 66
T-119-9645-30391
"Kama" Skup- Sprzeda? Surowców Wtórnych
30-714 Kraków ul. Krzywda 40
tel/fax. 12 267 46 26
W-124-7331-23096
"Karo" s.c.
32-020 Wieliczka ul. Ochota 18
tel. 12 278 51 68
V-114-6817-41163
"Karo" s.c.
30-605 Kraków ul. Fredry 4
tel. 12 267 12 18
G-119-3422-23143
"Ked- Mar" Firma Handlowa Krzysztof Dubiel
34-700 Rabka Zdrój ul. Rynek 4
tel. 18 267 63 87
W-118-6943-42739
"Kia" Skup Surowców Wtórnych "Bex"
32-600 Rajsko ul. Staropleba?ska 4
tel. 33 843 23 75
V-120-8451-60810
"Klaudia" FHU- Sk?ad Opa?u
31-927 Wawrze?czyce 504
* handel hurtowy i detaliczny
* sk?ad opa?u
* skup z?omu
tel.  512 81 44 44
A-117-2820-312
"Kolbis"
33-100 Tarnów ul. Klikowska 61
tel. 14 626 36 94
W-110-1394-52893
"Kolmet" s.c.
33-100 Tarnów ul. Klikowska 61
tel. 14 626 16 08
W-110-1394-9834
"Komet" Tadeusz Ko?odziej
32-600 Babice ul. Kwiatowa 1
tel. 33 844 18 91
V-115-5631-60662
"Kondor" FHU- Skup Z?omu
34-500 Zakopane ul. Szymony 15 a
* skup z?omu oraz metali kolorowych
tel/fax. 18 206 39 94 tel.  502 32 47 83
R-110-4492-14293
"Kontramet" PPHU
32-020 Wieliczka ul. Sadowa 123
tel/fax. 12 278 42 52
R-114-2556-19549
"Kos- Per" s.c.
30-703 Kraków ul. Dekerta 18
tel. 12 656 48 44
D-124-1177-23311
"Kronos" Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Tomasz Przybylski
32-060 Liszki 126
tel. 12 280 61 42
W-118-6910-11937
"Le Gall" Polska Sp. z o.o.
42-260 S?awków ul. Fabryczna 10
tel. 32 293 14 28 fax. 32 260 98 53
V-124-7608-10606
"Lechkrak"
31-983 Kraków ul. Nadbrzezie 3
tel/fax. 12 642 02 06
V-111-2167-1075
"Mag- Ferum" FH
33-300 Nowy Sšcz ul. W?gierska 144 d
* skup i sprzeda? z?omu stalowego
* z?omowanie samochodów
* recycling
tel/fax. 18 442 91 24 tel/fax. 18 444 34 05
W-111-9274-51798
"Makamex" Sp. j.
32-050 Skawina ul. Pi?sudskiego 23
* hurtowy skup z?omu i metali kolorowych
tel/fax. 12 276 36 74 tel. 12 276 03 91
R-113-3099-18748 http://www.makamex.com.pl
"Mako" FHU
32-540 Trzebinia ul. Kili?skiego 55
tel. 32 611 02 11
N-114-8057-19276
"Matt" FHU
30-699 Kraków ul. Kury?owicza 82 A
  
D-111-7729-23917
"Max- Metal" Stanis?aw Mikulski
32-500 Chrzanów ul. G?owackiego 24
tel.  604 50 99 72 tel. 32 627 98 12
D-117-3462-13336
"Met- Pap" FUH
32-050 Skawina ul. Mickiewicza 113
* surowce wtórne, koncesjonowane z?omowanie pojazdów
* odpady niebezpieczne i inne ni? niebezpieczne
* makulatura, z?om stalowy, metale kolorowe
* wydawanie za?wiadcze?
tel/fax. 12 276 21 23 tel. 12 291 04 47
W-111-9275-47633
"Metal Z?om" Zak?ad Przerobu i Obrotu Z?omem Metali
32-340 Wolbrom ul. Pi?sudskiego 52
tel/fax. 32 644 11 15
V-124-7474-10510
"Metalic" s.c.
34-400 Nowy Targ ul. Ceramiczna 9
tel. 18 266 37 50
W-117-2590-43964
"MK" Zak?ad Odzysku Surowców Wtórnych
32-050 Skawina ul. Pi?sudskiego 7
tel. 12 276 51 55
N-114-7539-18756
"Narkec" Sp. z o.o.
32-620 Brzeszcze ul. Lisowce 7
tel/fax. 32 211 15 80
W-124-8708-62875
"Nikomet"
30-532 Kraków ul. Dšbrowskiego 24
tel. 12 423 63 53
W-124-5677-1076
"Olmark" Skup Z?omu M. Orli?ski
32-300 Olkusz ul. G?owackiego 11
tel. 32 641 30 97
V-124-5477-57707
"Omeko"
31-462 Kraków ul. Lotnicza 3
tel. 12 411 59 79
U-119-3421-1077
"Pak- Pol"
32-823 Szczepanów
tel. 14 686 43 33
V-114-7138-46422
"Pakbud" Skup Makulatury M. Pacura
30-837 Kraków ul. Bie?anowska 126 b
tel. 12 657 30 77
V-112-1229-54927
"Plasmet" Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe
32-724 Lipnica Dolna 217b
tel. 14 685 22 37
V-115-4993-59467
"Pol- Z?om" Sp. z o.o.
31-476 Kraków ul. Lubla?ska 36 a
* hurtowy skup metali kolorowych, stali stopowych i metali rzadkich
fax. 12 418 31 73 tel. 12 418 31 74
R-117-5331-47632 http://www.pol-zlom.com.pl
"Powimet" Sp. j. Bronis?aw Wilczak Marek Maciaszek
32-600 O?wi?cim ul. Kolbego 12
tel. 33 843 45 61 tel/fax. 33 844 43 21
R-114-4469-40836
"Prokpol"
30-827 Kraków ul. Morawi?skiego 20
tel/fax. 12 658 56 66
G-114-6300-1078
"Promet" Firma Handlowa Adam Sztybór
32-540 Bol?cin
* skup- przerób z?omu stalowego i metali kolorowych
tel/fax. 32 613 75 07 tel.  602 76 47 33
W-111-9277-51704
"Promet" Sp. j.
32-540 Trzebinia ul. Ko?ciuszki 59
* produkcja pasty aluminiowej dla przemys?u farb i lakierów
* produkcja mielonego proszku aluminium- magnez
* us?ugowe przemia?y materia?ów, us?ugi w zakresie analiz chemicznych, skup odpadów czystej folii aluminiowej, skup kul ?o?yskowych o ?rednicy od 15 - 25 mm.
tel. 32 711 83 13 fax. 32 711 83 13
W-111-9278-12842 http://www.promet-alu.pl
"Proxima" Marta Wijas
32-700 Bochnia ul. Trudna 64
tel. 14 612 27 42 fax. 14 612 27 48
V-115-5012-59486
"Rafimet" Firma Handlowa Leszek Kapu?niak
32-050 Skawina ul. Ogrody 17/2
tel. 12 276 54 83
V-112-4898-18717
"Recal"
31-559 Kraków ul. Grzegórzecka 77
tel. 12 410 27 10
V-117-2225-25006
"Rego" L. Poche?, R. ?wik Sp. j. Przedsi?biorstwo Wielobran?owe
30-347 Kraków ul. Wadowicka 3
* skup z?omu stalowego
* Kraków ul. Redlówki 23- handel z?omem
tel. 12 267 63 20 tel/fax. 12 267 66 36
R-118-3118-3165
"Ronet" Skup Z?omu
32-031 Mogilany 60
tel.  604 79 83 39
V-112-351-54157
"Scrapena"
32-500 Chrzanów ul. Stella 33
tel. 32 623 04 33
V-124-9707-50595
"Sinoma"
31-752 Kraków ul. ?owi?skiego 9
tel/fax. 12 425 96 96
W-124-7769-25339
"Sinoma"
30-969 Kraków ul. ?owi?skiego 9
tel. 12 644 19 02
W-124-1183-5074
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
32-540 Trzebinia ul. Dworcowa 4
  
U-110-9318-31219
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
31-444 Kraków ul. ?liczna 34
  
U-110-9505-31218
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
30-404 Kraków ul. Cegielniana 14
  
U-110-9381-31217
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
33-300 Nowy Sšcz ul. G?owackiego 32
  
U-110-9618-31216
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
32-600 O?wi?cim ul. Orzeszkowej 11
  
U-110-9467-31215
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
32-600 O?wi?cim ul. Zaborska
  
U-110-9635-31212
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
31-535 Kraków ul. G?sia 30
  
U-110-9481-31213
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
34-120 Andrychów ul. Beskidzka 8
  
U-110-9548-31214
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
32-700 Bochnia ul. Samlickiego 6
  
U-110-9678-31210
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
31-231 Kraków ul. Bociana 8
  
U-110-9316-31211
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
32-067 Tenczynek Baza GS
  
U-110-9366-31208
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
32-112 Klimontów
  
U-110-9081-31209
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
32-050 Skawina ul. Bukowska 1
  
U-110-9418-31205
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
32-300 Olkusz ul. Sk?adowa 1
  
U-110-9401-31206
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
30-566 Kraków ul. Wodna 4 a
  
U-110-9584-31207
"Skaw- Met" Sp. j. Punkt Skupu Z?omu Metali
32-050 Skawina ul. Energetyków 1
tel. 12 276 18 52
U-110-349-31204
"Stal- Z?om" FHU P. Zy?
32-340 Wolbrom os. W?adys?awa ?okietka 27/4
tel. 32 644 17 70
V-124-7504-53304
"Stena Alcopper" Sp. z o.o.
32-640 Trzebie?czyce 72
tel/fax. 33 841 04 63 tel/fax. 33 841 04 71
W-110-6217-19207 http://www.stena.pl
"Surantex"
32-851 Jadowniki ul. Krakowska 16 a
tel. 14 663 30 41
V-114-7185-46413
"Surturex"
30-319 Kraków ul. Tyniecka 1
* skup, sprzeda? z?omu,metali kolorowych i stali nierdzewnej
tel. 12 276 33 90
V-111-9282-25668
"Togomet" Skup Metali Kolorowych i Surowców Wtórnych Ilona Tomala
32-600 O?wi?cim ul. Kolbego 12
tel/fax. 33 844 43 21
R-117-4470-52810
"Tompol" PPHU
31-876 Kraków ul. Komorowskiego 41
* skup i sprzeda? z?omu stalowego
tel. 12 417 40 76
V-118-5771-51699
"Top- G"
30-969 Kraków ul. Mrozowa 4
  
V-111-6932-8917
"Top- Met" K. Topolski
32-540 Trzebinia ul. Pi?sudskiego 3
tel. 32 612 10 80 tel.  505 01 43 10
R-117-4635-47019
"Trans Z?om" Kokosza Sebastian
32-080 Zabierzów ul. Krakowska 287
tel. 12 285 16 54
V-118-9090-31614
"Unihut" S.A.
30-969 Kraków ul. Jezierskiego 7
tel/fax. 12 645 05 19 tel. 12 645 09 00
R-117-1065-6270
"Univ Ziernicki"
30-705 Kraków ul. Klimeckiego 14
  
V-111-9904-26102
"Vulcan" s.c.
30-015 Kraków ul. Cieszy?ska 2/55
  
A-118-2836-29979
"Wtórmet"
32-005 Niepo?omice ul. Droga Królewska 1
tel. 12 281 17 07
A-117-2169-27546
"Wtórplast" s.c. Zak?ad J. Batycki, W. Binda
32-650 K?ty ul. B?onie 16
* zakupimy ka?dš ilo?? z?omu, metali kolorowych
* p?atno?? gotówkš
* odbiór w?asnym transportem
tel. 33 845 26 41 fax. 33 845 29 41
V-124-2809-15161 http://www.wtorplast.biz.pl
"Xmet" Firma Handlowa Stanis?aw Lelek
32-052 Rzozów 239
tel/fax. 12 275 71 93 tel. 12 275 74 21
W-111-6711-20002
"Zbyszko"
34-700 Rabka Zdrój ul. Kili?skiego
tel. 18 267 91 48
V-124-8335-42882
"Z?om" Skup i Sprzeda?
32-020 Wieliczka Siercza 370
tel. 12 278 64 13
T-119-9129-28803
"Z?om- Met" Skup i Psrzeda? Z?omu, Z?omowanie Samochodów
32-660 Che?mek ul. Przemys?owa 1
tel. 33 846 32 26
V-114-2806-12683
"Z?om- Stal" Krakowska Spó?dzielmia Pracy Surowców Wtórnych Sk?adnica II
31-752 Kraków ul. Makuszy?skiego 14
tel. 12 644 40 09
D-117-3968-30341
"Z?om- Stal" Krakowska Spó?dzielnia Pracy Surowców Wtórnych Biuro
31-010 Kraków Rynek G?ówny 33
tel/fax. 12 422 32 28
G-114-3124-30339
"Z?om- Stal" Krakowska Spó?dzielnia Pracy Surowców Wtórnych Punkt Skupu
31-589 Kraków ul. So?tysowska 27
tel.  602 18 25 38
V-124-7392-30345
"Z?om- Stal" Krakowska Spó?dzielnia Pracy Surowców Wtórnych Punkt Skupu
30-011 Kraków ul. Wroc?awska 75
tel. 12 633 43 08
G-114-3129-30344
"Z?om- Stal" Krakowska Spó?dzielnia Pracy Surowców Wtórnych Punkt Skupu
31-055 Kraków ul. Miodowa 42
tel. 12 421 29 43
G-114-3127-30342
"Z?om- Stal" Krakowska Spó?dzielnia Pracy Surowców Wtórnych Punkt Skupu
31-563 Kraków ul. Zwyci?stwa 31
tel.  602 18 80 28
G-114-3122-26611
"Z?om- Stal" Krakowska Spó?dzielnia Pracy Surowców Wtórnych Punkt Skupu
30-826 Kraków ul. Darasza 10
tel. 12 658 89 39
G-114-3121-26610
"Z?om- Stal" Krakowska Spó?dzielnia Pracy Surowców Wtórnych Punkt Skupu
31-026 Kraków ul. Radziwi??owska 3
tel. 12 430 30 12
G-114-3128-30343
"Z?om- Stal" Krakowska Spó?dzielnia Pracy Surowców Wtórnych Sk?adnica IV
30-347 Kraków ul. Kapelanka 43
tel. 12 266 44 81
G-114-3123-26612
"Z?om- Stal" Krakowska Spó?dzielnia Pracy Surowców Wtórnych Sk?adnica nr 1
31-404 Kraków ul. Kštowa 5
tel. 12 633 24 82
G-114-3125-30340
"Z?omak" FHU Skup Z?omu
33-100 Tarnów ul. Studniarskiego 3
tel/fax. 14 622 03 14 tel.  502 24 49 55
V-117-3887-52560
"Z?omex" S.A.
31-983 Kraków ul. Igo?omska 27
* prowadzimy skup i sprzeda? z?omu, stali, metali kolorowych
* mailto:zarzad@zlomex.com.pl
tel/fax. 12 644 57 09
R-117-63-1831 http://www.zlomex.com.pl
"Z?ompol" Kowal, Zych Sp.j.
32-070 Czernichów Przeginia Narodowa 158
* skup i sprzeda? z?omu stalowego i ?eliwnego
* stali nierdzewnej i metali kolorowych
* Oddz. Kraków ul. Biskupi?ska 6
* tel. 606 30 30 21
tel.  606 30 22 96 tel/fax. 12 270 23 11
R-117-5838-11809
ALBA ATOL Sp. z o.o. Surowce Wtórne
30-732 Kraków ul. p?k. Dšbka 17
* skup i odbiór makulatury, folii, niszczenie dokumentów
* w?asny transport- kontenerowy odbiór
* obs?uga recyclingowa
tel. 12 653 45 00 fax. 12 653 40 59
R-117-4500-41698 http://www.krakow.alba.com.pl
ALBA MPO Sp. z o. o.
32-300 Olkusz ul. Kluczewska 2
tel. 32 643 14 84
R-117-4126-18512
ALBA Sp. z o.o. Przedsi?biorstwo Techniki Sanitarnej Filia Kraków
31-752 Kraków ul. ?owi?skiego 9
tel/fax. 12 413 19 33
R-117-4126-36334
Autoz?om
33-140 Brzozówka 100
tel. 14 678 41 62
V-114-7927-49876
Centrum Motoryzacyjne "Saska"
30-720 Kraków ul. Saska 4
tel. 12 263 17 10
R-110-4537-25229
Firma Handlowa Janusz Pyc
32-052 Rzozów 298
tel. 12 275 70 51 fax. 12 277 55 51
V-124-4174-36708
Gdula Czes?aw FH
32-052 Jurczyce 68
tel. 12 277 55 40 tel. 12 275 12 80
V-115-2312-14600
Handel Surowcami Wtórnymi Wies?aw Wrzoszczyk
32-052 Jurczyce 97
tel.  601 42 63 97
D-117-3420-14602
Krawczyk Józef i Andrzej s.c. Zak?ad Przerobu Z?omu
32-600 Babice ul. Krakowska 10
tel/fax. 33 843 17 62
V-115-5645-60730
Mirocha Aleksander Skup Surowców Wtórnych
32-052 Radziszów 363
tel.  601 49 99 38
V-117-6245-52916
Motoryzacyjne Centrum Krakowa
31-586 Kraków ul. Centralna 53
tel/fax. 12 643 64 11 fax. 12 425 85 10
R-117-2003-23927
PHU "Metalik" Tadeusz Ksiš?ek, Marian Torba
32-050 Skawina ul. Tyniecka 1
tel. 12 276 15 67
G-119-3326-18751
Przewóz Towarów Skup Makulatury ?l?czka W?adys?aw i Stanis?aw s.c.
32-410 Dobczyce ul. Zarabie 2 a
tel. 12 271 12 27
N-114-2265-13468
Pumkt Skupu
33-100 Tarnów ul. S?oneczna 29-33
  
W-111-7084-10751
Punkt Skupu Metali
30-719 Kraków ul. Wodna 9
  
T-112-1728-2108
Punkt Skupu Metali Nie?elaznych Marek Bujas
32-400 My?lenice ul. Kazimierza Wielkiego 12
tel/fax. 12 272 33 05
V-124-2927-16276
Punkt Skupu Z?omu
32-590 Libiš? ul. Krasickiego 30
tel. 32 627 17 41
W-117-2475-15584
Punkt Skupu Z?omu
31-161 Kraków ul. Szlak 16
  
W-111-9164-26130
Punkt Skupu Z?omu
33-100 Tarnów ul. Wa?owa 5 a
  
W-111-6796-10784
Punkt Spupu Z?omu
33-100 Tarnów ul. Wiejska 2
  
W-111-6976-10801
Skup Butelek Adam Pszczó?ka
32-650 K?ty ul. Ko?ciuszki 99
tel. 33 845 59 84
V-124-4399-15013
Skup i Sprzeda? Surowców Wtórnych Fiutak Jacek
42-533 S?awków ul. Matejki 17
tel. 32 293 11 84
V-117-6651-10595
Skup i Sprzeda? Surowców Wtórnych ?ukaszka S.
34-745 Spytkowice 567
tel. 18 268 83 50
V-114-7849-42285
Skup Surowców Wtórnych
34-115 Ryczów ul. O?wi?cimska 11
tel. 33 879 00 23
V-120-4005-55668
Skup Surowców Wtórnych
32-500 Chrzanów ul. Stara Huta 5
tel. 32 623 43 82
V-124-9747-50636
Skup Surowców Wtórnych "GS" Samopomoc Ch?opska
33-395 Che?miec ul. Marcinkowicka 11
* godziny otwarcia: poniedzia?ek- pištek: 8- 16
tel. 18 443 07 96 w.32
V-111-5125-49434
Skup Surowców Wtórnych O?óg Adam
32-050 Skawina ul. Jana III Sobieskiego 11
tel. 12 276 35 40
V-117-6854-5851
Skup Z?omu
30-701 Kraków ul. Przemys?owa 12 A
tel. 12 296 03 92
W-111-9270-50588
Skup Z?omu
32-200 Miechów ul. Podmiejska 2
tel. 41 383 01 71
V-124-8645-15938
Skup Z?omu Henryka Pa?ka
32-340 Wolbrom ul. Stawowa 13
tel. 32 643 53 62
V-124-7391-53246
Skup Z?omu i Metali Kolorowych Fryderyk Tatarczuch
32-540 Trzebinia ul. Ko?ciuszki 32
tel. 32 753 41 21
V-124-5645-46996
Skup Z?omu Metali Kolorowych L. Piszczek M. Cie?lik
30-444 Libertów 132
tel. 12 270 30 48
N-112-1714-15492
Skup- Sprzeda? Surowców Wtórnych Antonina Pas?awska
32-052 Jurczyce 93
  
D-111-7532-14601
Skup- Sprzeda? Surowców Wtórnych Czy?owska W.
30-694 Kraków ul. Krzemieniecka 72
tel. 12 278 48 53
V-111-9797-21687
Skup- Sprzeda? Surowców Wtórnych Wies?aw Zapa?a
32-052 Radziszów 499
tel.  604 22 42 39
V-117-6256-36664
Skup- Sprzeda? Z?omu Krawczyk Jan
32-031 Mogilany 233
tel. 12 270 17 67
N-114-767-11978
Skup- Sprzeda? Z?omu Metali Kolorowych Gucwa D.
32-005 Niepo?omice ul. ?wierkowa 3
* metale kolorowe: mied?, cynk, aluminium, mosišdz
tel. 12 281 31 08
W-114-3852-16694
Stacja Demonta?u Pojazdów- FHU Adam i Rafa? Kowalczyk s.c.
32-020 Wieliczka- Siercza 370
* skup samochodów do z?omowania
* transport
* za?wiadczenia
tel.  509 093 444
Z-115-1549-24750 http://www.autozlomowanie.com.pl
Surpolex Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka pl. Ko?ciuszki 1
tel. 12 278 15 81
V-114-7454-41723
Weszka FHU
32-086 W?grzce C-1 nr 7 a
tel. 12 285 81 79
V-111-7064-11129
Wrona Anna i Czes?aw s.c. Skup- Sprzeda? Z?omu
32-070 Przeginia Narodowa 168
tel. 12 270 29 18
D-117-2154-11807
Wrona Józef Skup- Sprzeda? Z?omu
32-061 Przeginia Duchowna 165
tel.  601 25 04 09
D-112-4642-11808
Wyroby Hutnicze Grzegorz Gomulak i S- ka Sp. j.
32-444 G?ogoczów 532
* sk?ad rur, blachy i stali
* us?ugi ci?cia blach p?askich
* prostowanie i ci?cie blach z kr?gów
* stalowe elementy kute kowalstwa artystycznego
* skup z?omu stalowego i metali kolorowych
tel. 12 273 74 99 tel/fax. 12 273 77 02
R-113-743-4214 http://www.gomulak.pl
Zak?ad Przerobu Z?omu "SKAW- MET" Sp. z o.o.
32-050 Skawina ul. Energetyków 1
* hurtowy skup i sprzeda? z?omu
* hurtowy skup aluminium oraz metali kolorowych
tel. 12 276 60 62 tel. 12 276 18 51
R-125-349-2107 http://www.skawmet.com.pl