BRANŻOWY KATALOG FIRM

Branża: wodocišgi, kanalizacja

"Awa" Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sšcz ul. Tarnowska 32
* materia?y dla ciep?ownictwa i systemy wodno- kanalizacyjne
tel/fax. 18 449 17 64
V-117-2216-49708
"Brukman" Firma Budowlana
32-065 Krzeszowice Filipowice 477
* roboty drogowe, brukarskie, kanalizacje
tel/fax. 12 283 55 00 tel.  606 31 07 20
R-118-5619-46022
"Cekobud" Sp. z o.o.
31-159 Kraków al. S?owackiego 39/40
tel/fax. 12 633 29 98
G-124-3160-1089
"Econ- Bud" Sp. z o.o. Przedsi?biorstwo Innowacyjno- Wdro?eniowe
30-009 Kraków ul. Friedleina 6
* koncepcje gospodarki ?ciekowej, projektowanie, produkcja, monta? oczyszczalni ?cieków, od przydomowych do wydajno?ci kilkuset m 3/d , gospodarki osadami, sieci kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, sieci wodocišgowych, modernizacja oczyszczalni ?cieków i stacji uzdatniania wody ró?nych typów
tel/fax. 12 634 49 94
R-124-3138-21939
"Edytmark" Systemy Preizolowane
34-130 Kalwaria Zebrzydowska Rynek 31
tel. 33 876 64 99
W-124-8551-38809
"Eko- PetroGaz" Dorota Ptak
32-020 Wieliczka, Lednica Górna 241
tel. 12 278 68 20
R-110-4256-44326
"Ekowod" S.A. Oddzia?
34-400 Nowy Targ ul. Lud?mierska 34
tel. 18 266 41 95
V-124-6975-43626
"Elis" Sp. z o.o.
32-050 Skawina ul. Krakowska 89
tel. 12 276 13 58
T-118-7493-18711
"Haniel" Naprawa i Czyszczenie Systemów Sanitarnych
32-541 Trzebinia ul. Pi?sudskiego 55
tel. 32 612 12 36
U-112-1140-46220 http://www.haniel.pl
"Haniel" Naprawy i Czyszczenia Systemów Sanitarnych Sp. z o.o.
31-060 Kraków ul. ?w. Wawrzy?ca 15
tel. 12 292 06 23
W-112-1140-36412 http://www.haniel.pl
"Haniel" Naprawy i Czyszczenie Systemów Sanitarnych
32- 540 Trzebinia ul. Pi?sudskiego 103 a
* natychmiastowa pomoc przy przetykaniu rur w kuchni, ?azience, wc itp.
* czyszczenie kana?ów, przykanalików, pionów sanitarncyh itp.
* urda?nianie instalacji rurowych metodš hydrodynamicznš i elektromech.
* inspekcja TV, ascenizacja, czyszczenie instalacji technologicznych
tel/fax.  612 14 00 tel/fax.  753 37 20
U-118-4444-30214 http://www.haniel.pl
"Hydrokan" s.c. Przedsi?biorstwo Produkcyjno- Us?ugowe
32-020 Wieliczka ul. Poprzeczna 8
  
G-110-3496-31255
"Hydrokan" s.c. Przedsi?biorstwo Produkcyjno- Us?ugowe- Biuro Projektowe, Zak?. Wykonawstwa
30-347 Kraków ul. Wadowicka 3
tel. 12 266 01 21
G-110-3497-31256
"Instalbud" Zak?ad Instalacyjno- Monta?owy
33-100 Tarnów ul. Dšbrowskiego 46
tel. 14 627 26 64
W-120-3352-9767
"Istalco" Wies?aw ?wištek
33-100 Tarnów os. Zielone 16/12
tel. 14 624 02 38
Z-111-7139-9782
"Karlak" Producent Armatury Sanitarnej
34-200 Sucha Beskidzka ul. Tarnowskiego 3
* syfony wszystkich typów
* kolanka kanalizacyjne
* pe?ny asortyment ko?ków rozporowych
tel/fax. 33 874 60 52 tel.  604 255 868
R-117-5717-38585 http://www.karlak.ig.pl
"Ken- Bud" PHU
32-541 Trzebinia ul. Kopalniana 2
* kompleksowa obs?uga kot?owni i stacji wymienników
* wykonawstwo i modernizacja instalacji c.o., cwu, gaz. oraz kanalizacyjnych
* prace porzšdkowo- czysto?ciowe
tel. 32 711 57 48 tel. 32 711 56 69
W-124-9174-30195
"Koma" Przedsi?biorstwo Robót In?ynieryjno- Budowlanych
30-149 Kraków ul. Balicka 100
* remonty sieci wodocišgowych, przeciski pod drogami i torami
* wykonawstwo sieci i wewn?trznych. inst. wod.- kan.- gaz.- co,
* roboty drogowe oraz ogólnobudowlane, zgrzewanie rur PE
* us?ugi sprz?towe: minikoparka, mini?adowarka, spr??arka, zag?szczarki
tel/fax.  638 05 90 tel.  501 34 95 22
R-119-3176-30280 http://www.pribkoma.krakow.pl
"Koma" Przedsi?biorstwo Robót In?ynieryjno- Budowlanych
30-109 Kraków ul. Salwatorska 14
tel/fax. 12 294 00 81
R-110-3176-62771
"Metron- Niga" Sp. z o.o.
31-231 Kraków ul. Bociana 22
tel/fax. 12 614 51 55
R-117-2450-26921
"Monter" F.H.U. Andrzej Dziedzic
32-540 Bol?cin ul. ?azy 1
tel/fax. 32 613 77 61 tel.  605 66 10 09
W-124-9191-30205
"Przemko" FHU Duraczy?ski Marek
33-100 Tarnów ul. Tuchowska 76 a
tel/fax. 14 626 85 13
V-117-6748-10226
"Quatro" s.c.
31-587 Kraków ul. Na Za??czu 1
tel/fax. 12 634 52 52
R-117-4935-47167
"Sewik" Sp. z o.o.
34-500 Zakopane ul. Kasprowicza 35 c
tel. 18 206 89 50 fax. 18 206 82 62
W-118-2867-14674
"Storem" Sp. z o.o. PPU
32-340 Wolbrom ul. 1 Maja 100
tel/fax. 32 644 18 80 fax. 32 644 18 96
W-124-7555-10552
"Suw Janina II"
32-590 Libiš? ul. Paprocia
tel. 32 627 05 49 w.549
V-124-5953-47571
"Termo- Gaz"
32-065 Krzeszowice ul. Targowa 9
tel. 12 282 66 29
V-114-1394-58007
"Termo- Instal" s.c.
33-100 Tarnów ul. Przemys?owa 27
* kot?y, grzejniki, armatura wod.- kan, co, gaz- sprzeda?, monta?, serwis
tel. 14 627 63 56
U-124-9573-53181
"Termo- Instal" s.c.
33-100 Tarnów ul. Goldhammera 15
* kot?y, grzejniki, armatura wod.- kan, co, gaz- sprzeda?, monta?, serwis
tel/fax.  626 33 61
U-124-9573-53180
"Termo- Instal" s.c.
33-100 Tarnów ul. Krzyska 9
* kot?y, grzejniki, armatura wod.- kan, co, gaz- sprzeda?, monta?, serwis
tel/fax. 14 622 03 20
W-124-9573-53179
"Wod- Bud"
38-340 Biecz ul. Tumidajskiego 9
tel. 13 447 01 40
V-114-5842-59663
"Wod- Rem" s.c. PPHU Stanis?aw Nawój
32-620 Brzeszcze ul. Kopernika 20
tel. 32 211 17 40
N-114-1898-13102
"Wolbromski Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji"
32-340 Wolbrom ul. Wrzosowa 18
tel. 32 644 12 54
V-124-7531-53330
"Zbyszko" Zak?ad Us?ugowy Wodno- Kanalizacyjny
31-998 Kraków ul. Ostrówka 27
tel. 12 645 09 75
D-111-9504-26539
"Zisam" s.c. Zak?ad Remontowo- Budowlany Instalacje Sanitarne Wodno- Kanalizacyjne, Gaz i c.o.
31-509 Kraków ul. Lubomirskiego 3
  
Z-111-9944-21428
"ZWiK" s.c. Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji
32-100 Proszowice ul. W?adys?awa Jagie??y 25
* wykonawstwo sieci wodocišgowych, projekty wod.- kan., konserwacja, naprawa
* eksploatacja oczyszczalni ?cieków, dostawa ?cieków na oczyszczalnie
tel. 12 386 13 21
W-117-2389-3707
''Aldaco"-Zak?ad Instalacyjny
31-957 Kraków os. S?oneczne 3
* instalacje wodno- kanalizacyjne
* instalacje gazownicze, c.o.
tel. 12 643 27 43 tel/fax. 12 644 97 52
R-117-5997-63950
Anto?czyk Kazimierz Instalatorstwo Wodno- Kanalizacyjne Gazowe i C.O.
32-007 Zabierzów Boche?ski 396
tel. 12 281 66 08
D-111-8744-11286
Aqueduct Wodocišgi i Kanalizacja
32-020 Mietniów 23
tel. 12 288 17 43
V-118-4388-40137
Fšfara J. Kud?acz J.
32-400 My?lenice ul. S?oneczna 8
tel/fax. 12 272 39 63
W-114-4189-46029
Gminna Spó?ka Wodna
33-230 Szczucin ul. Ko?ciuszki 50
tel. 14 643 63 39
V-117-7488-59805
Gminna Spó?ka Wodna
32-005 Niepo?omice ul. 3 Maja 2
tel. 12 281 24 79
V-114-3597-39755
Gminny Zak?ad Us?ug Wodnych
34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 50
tel. 33 879 18 11
V-117-7375-40048
Gminny Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji
34-106 Mucharz 226
tel. 33 876 13 61
V-114-7269-40016
Gminny Zak?ad Wodocišgów Stacja Uzdatniania Wody
32-641 Przeciszów ul. D?uga 166
tel. 33 841 32 27
V-114-9518-56368
Instalacje Gazowe Sanitarne i Wodocišgowe Krywus S.
32-077 Smardzowice 20
* instalacje wodno- kanalizacyjne, grzewcze i gazowe
tel. 12 638 20 53
V-120-6918-18855
Instalacje Wod- Kan- Gaz- Co Robert Puter
Kraków os. Wolica 27
* monta? korektorów s?onecznych
tel. 12 645 05 12
W-118-2108-28788
Instalatorstwo Sanitarne Czes?aw Ciszewski
32-104 Biórków Ma?y 79
* zakres robót sieci wodocišgowo- kanalizacyjnych
tel. 12 386 91 34
V-117-2342-30071
Komunalny Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji
32-640 Zator ul. Wa?owa 1
tel. 33 841 22 28
D-117-2960-40143
Krakowski Zwišzek Spó?ek Wodnych
30-529 Kraków ul. Józefi?ska 7/1
tel. 12 656 14 36 tel/fax. 12 423 54 84
W-124-5488-2272
Laboratorium Badania Wody Zak?adu Wodocišgów i Kanalizacji. Sp. z o.o.
34-700 Rabka Zdrój ul. Do Pociesznej Wody 12
tel. 18 267 71 31
V-124-8018-42579
Ma?opolski Zarzšd Melioracji i Urzšdze? Wodnych. Rejon Nadzoru Urzšdze?
34-400 Nowy Targ ul. Lud?mierska 34 a
tel. 18 266 30 77
V-124-9911-43931
METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozlicze? Sp. z o.o. Oddz. Kraków
31-231 Kraków ul. Bociana 22
tel/fax. 12 415 74 75 tel/fax. 12 415 74 75
R-125-2405-6047
Miejski Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji
32-650 K?ty ul. Kolbego 25 a
tel. 33 845 22 78
V-115-4445-57143
Miejski Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji
34-400 Nowy Targ ul. Polna 51
tel. 18 266 98 64
A-117-3429-43972
Miejski Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji
32-650 K?ty ul. Kolbego 25 a
tel. 33 845 22 78
V-124-9487-63418
Miejski Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pogotowie Awaryjne
32-400 My?lenice ul. Partyzantów
tel. 12 272 16 46
V-124-1284-43506
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodocišgów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
30-106 Kraków ul. Senatorska 1
tel. 12 421 20 11 fax. 12 421 44 12
V-118-2230-24041
Miejskie Przedsi?biorstwo Wodocišgów i Kanalizacji w Krakowie S.A.
30-148 Kraków ul. Lindego 9
tel/fax. 12 639 21 55 tel. 12 639 21 49
V-118-2036-36315
MP Wodocišgów i Kanalizacji S.A. Zak?ad Sieci Wodocišgowej
30-633 Kraków ul. Walerego S?awka 8
tel. 12 655 53 98
V-115-4446-57144
Oczyszczalnia ?lšsk Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów ul. Kroczymiech 38
tel. 32 623 96 92
V-124-7831-50302
Pogotowie Wodno- Kanalizacyjne
31-026 Kraków ul. Radziwi??owska 15/5
tel. 12 423 23 95 tel.  602 31 83 02
W-120-4257-52680
Przedsi?biorstwo Wodocišgów i Kanalizacji Sp. z o.o.
32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4
tel. 32 643 14 15
V-115-4447-57145
Przedsi?biorstwo Wodocišgów i Kanalizacji Sp. z o.o.
32-600 O?wi?cim ul. Ostatni Etap 6
tel. 33 843 28 77
V-117-6987-11174
Regionalny Zarzšd Gospodarki Wodnej
31-109 Kraków ul. Pi?sudskiego 2
tel/fax. 12 421 29 09
G-114-2314-26813
Regionalny Zarzšd Gospodarki Wodnej
31-109 Kraków ul. Pi?sudskiego 22
tel. 12 423 20 56
W-118-2548-2054
Rejonowe Przedsi?biorstwo Wodocišgów i Kanalizacji
33-200 Dšbrowa Tarnowska ul. Zazamcze 53
tel. 14 642 28 50 fax. 14 642 23 97
W-117-7257-13220
Rejonowe Przedsi?biorstwo Wodocišgów i Kanalizacji Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów ul. Jagiello?ska 8
tel. 32 623 32 32
V-124-9669-50560
Rejonowe Przedsi?biorstwo Wodocišgów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chrzanów
32-540 Trzebinia ul. Sikorskiego 25
* 32 612 10 39 Wydzia? produkcji wody Trzebinia, ul. Sikorskiego 25
* 32 612 17 27 Wydzia? mechaniczno - energetyczny Trzebinia , ul. Sikorskiego 25
* 32 612 25 42 Pompownia Chech?o Trzebinia, ul. G?owackiego 130
* 32 711 94 12 Oczyszczalnia ?cieków Siersza Trzebinia, ul. Szczakowska
tel. 32 612 17 24
W-118-7278-19307
Rejonowe Przedsi?biorstwo Wodocišgów i Kanalizacji w Brzesku
Brzesko ul. Solskiego 13
tel/fax. 14 686 14 00 tel. 14 686 14 01
V-117-3065-30248
Rejonowe Przedsi?biorstwo Wodocišgów i Kanalizacji w Chrzanowie Sp. z o.o. Hydrofornia
32-590 Libiš? ul. Kopalniana
tel. 32 627 72 16
V-124-5911-47504
Rejonowy Zwišzek Spó?ek Wodnych
32-400 My?lenice ul. S?owackiego 36
tel. 12 272 01 25
A-112-5421-16540
Sklep Metalowo-Techniczny
30-046 Kraków ul. Lea 22/a
tel. 12 633 45 60
W-115-4304-56626
Spó?ka Wodna
34-235 Bystra
tel. 18 268 10 66
V-114-9134-63236
Spó?ka Wodna Budowy Wodocišgów
32-608 Osiek ul. G?ówma 125
tel. 33 845 82 61
V-114-9488-56634
Spó?ka Wodno- ?ciekowa
32-433 Lubie? 464
tel. 12 268 20 19
V-112-3119-56560
Sšdeckie Wodocišgi Sp. z o.o. Zak?ad Us?ug Wodno- Kanalizacyjnych
33-340 Stary Sšcz ul. Podegrodzka
* godziny otwarcia: poniedzia?ek- pištek: 7,00- 15,00
tel. 18 446 04 56
V-117-8330-48263
Tarnowskie Wodocišgi Sp. z o.o.
33-100 Tarnów ul. Narutowicza 23
tel. 14 621 11 11 tel. 14 621 27 20
V-117-6928-53182
Us?ugi Wodno- Kanalizacyjne Iskra Józef
33-270 Wietrzychowice 176
tel. 14 641 83 03
V-114-6789-48141
Wolbromski Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji- Przepompownia
32-340 Wolbrom ul. Boczna 17
tel. 32 644 11 35
V-124-7533-53331
Zak?ad Gospodarki Komunalnej
32-420 Gdów
tel. 12 251 40 95
V-114-3443-39046
Zak?ad Gospodarki Komunalnej
32-020 Wieliczka ul. Jedynaka 30
* Oddzia? Wodocišgów i Kanalizacji ul. S?owackiego 16, tel. 12 278 18 95
* Oddz. Oczyszczania Miasta i Utrzymania Dróg ul. Jedynaka 30, tel. 12 278 18 66
tel/fax. 12 278 14 42 tel. 12 278 30 58
T-110-9441-25753
Zak?ad Gospodarki Komunalnej Oddzia? Wodocišgów i Kanalizacji
32-020 Wieliczka ul. S?owackiego 16
tel. 12 278 19 66
V-114-6995-57146
Zak?ad Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych
30-435 Kraków ul. Zakopia?ska 176 b
tel. 12 267 11 57
D-115-1178-26502
Zak?ad Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych i c.o. Franczyk Jacek
32-085 Modlnica 193
tel. 12 419 23 44
W-124-8463-12295
Zak?ad Us?ug Wodnych
33-150 Wola Rz?dzi?ska 184 c
tel. 14 679 21 13 fax. 14 679 32 93
V-110-6122-60841
Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji
32-200 Miechów ul. Rac?awicka 41
tel. 41 383 11 19
D-117-3771-41288
Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji
32-005 Niepo?omice ul. Grabska 5
tel. 12 281 14 84
D-117-3936-40081
Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji
34-120 Andrychów ul. Batorego 68
tel. 33 875 26 40
V-124-7338-38572
Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji
32-050 Skawina ul. Radziszowska 11
tel. 12 276 12 91 fax. 12 276 21 65
W-111-8581-18816
Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji s.c.
32-013 Cichawa 120
tel. 12 451 71 03
V-114-3347-31794
Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji Sp. z o.o.
34-700 Rabka- Zdrój ul. Podhala?ska 4 b
tel. 18 267 71 30
V-124-8330-42873
Zak?ad Wodocišgów i Kanalizacji w Micha?owicach
32-091 Micha?owice I 100
tel. 12 388 87 71
V-114-5732-59336
Zak?ad Wykonywania Instalacji Cieplnych Ma?gorzata i Wojciech Czopek
32-080 Zabierzów ul. Rodziny Poganów 104
  
R-120-5326-11297
ZIS Wod.- Kan.- Co.- Gaz. Jan Kantek
32-860 Jurków 49 a
tel. 14 684 23 87 tel.  605 22 32 08
V-117-3964-52682