BRANŻOWY KATALOG FIRM

Branża: ogrzewanie - instalacja, konserwacja, naprawa

" JT-KA " Wodomierze i Ciep?omierze
31-907 Kraków os. Wandy 30
* materia?y instalacyjne, kot?y c.o.- us?ugi
* wodomierze, ciep?omierze Itron (SCHLUMBERGER)
* przy?šcza wodomierzowe,
* pon.-pt.: 9:00-17:00
tel/fax. 12 642 28 29 tel.  601 97 64 32
R-125-5612-47315 http://www.jt-ka.com.pl
"Admire" s.c.
34-400 Nowy Targ ul. Lud?mierska 29
* wentylacja
* klimatyzacja
* ogrzewanie powietrza
* pompy ciep?a
fax. 18 264 62 27 fax. 18 266 49 76
W-117-8195-17840 http://www.admire.com.pl
"Albud" Firma
30-969 Kraków ul. Mrozowa 29
tel/fax. 12 684 21 95
V-118-5793-41674
"APE" Pawe? Antoniewicz
30-071 Kraków ul. Skarbi?skiego 24 a
tel. 12 637 63 43 tel.  602 32 13 58
T-116-5504-5771
"Aqua Instal" Micha? Lejko
33-100 Tarnów ul. Konarskiego 2 a/12
tel.  603 94 32 78
W-118-5702-64453
"B. A. S." Polska" s.c.
31-416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 122
  
R-113-5313-64251
"Badan" Systemy Grzewcze Miros?aw Badan
34-120 Roczyny ul. Bielska 55 a
* "Badan" Systemy Grzewcze
* kot?y gazowe i olejowe- monta? i serwis kot?owni
* ogrzewanie pod?ogowe wodne, instalacje wod- kan- gaz.
* klimatyzacja, wentylacja, sauny, baseny
* kompleksowa obs?uga klienta- projekty + wykonawstwo
tel/fax. 33 875 98 67 tel/fax. 33 870 22 51
R-113-3191-30135
"Bemal" Systemy, Instalacje i Armatura Grzewcza
34-400 Nowy Targ ul. Waksmudzka 34
tel. 18 266 86 44
V-113-9363-60677
"Bis- Plan" Sp. z o.o.
30-212 Kraków ul. Romera 3
tel/fax. 12 429 24 27
G-118-5508-5775
"B?yskawica- Zis"
31-328 Kraków ul. Stachiewicza 40 a/12
* us?ugi: wod.- kan, gaz, c.o. i elektryczne- monta?, serwis
* naprawa urzšdze? poodgrzewania wody
tel. 12 416 17 89
R-110-5280-50754
"Caradon Rymax Polska" Sp. z o.o.
30-798 Kraków ul. Christo- Botewa 69
* wy?šczny importer holenderskich grzejników Stelrad i Henrad
* angielskich kot?ów Ideal
tel. 12 657 54 07 fax. 12 653 50 95
R-118-4584-54591 http://www.rymax.com.pl
"CEBUD"- Kominki
30-149 Kraków ul. Balicka 320
* budowa kominków kaflowych akumulujšcych ciep?o, szeroka oferta kafli: s?owackich "Kerko", niemieckich (Mcz, Hensiek), austriackich (Somnerhuber) i najpiekniejszych polskich, wyskotemperaturowe wk?ady grzewcze polskie i niemieckie
(Spartherm, Max Blank, Brunner), produkcja ceramicznej, bezw?óknistej termoizolacji do kominków- p?yty Pi-800 niepalne, zdrowe, niepyliste
tel/fax. 12 637 36 23 tel. 12 637 92 88
R-112-1029-5179 http://www.cebud.eu
"Dekar" PUH
30-705 Kraków ul. Klimeckiego 14
tel. 12 652 76 92 tel. 12 656 08 04
V-124-4188-5774
"Eko- Mar Ekoenergia"
Kraków ul. Zamiejska 9
* serwis, naprawa sprz?tu budowlanego i ogrodniczego
* sprzeda?, monta? kolektorów s?onecznych i pomp ciep?a
* dobór energooszcz?dnych systemów grzewczych
tel.  501 44 26 63
W-114-4016-50366
"Eko- System" Systemy Grzewcze, Wodno- Kanalizacyjne i c.o.
32- 300 Olkusz ul. Krakowskie Przedmie?cie 3
tel. 32 641 30 86
V-124-5047-10099
"Ekofart" Sp. z o.o.
32-530 Trzebinia ul. Kopalniana 2
tel. 32 711 57 48
W-114-3187-19238
"Elektroinstal" Szostak Boles?aw
30-129 Kraków ul. Bandtkiego 16
* ogrzewanie energooszcz?dne
* instalacje elektryczne
tel. 12 636 28 26 tel/fax. 12 637 07 08
W-117-8246-1340
"Enter" Zak?ad Instalacyjno- Monta?owy
32-800 Brzesko ul. G?owackiego 67 b
tel/fax. 14 686 17 20
V-114-7285-10855
"Eska" FHU
33-100 Tarnów ul. S?oneczna 56
tel/fax. 14 627 33 84
W-120-3117-9643
"Etna" Technika Grzewcza
34-460 Szczawnica al. Parkowa 7
tel. 18 262 17 75
V-124-8376-41875
"Expol" Sp. j.
30-698 Kraków ul. My?lenicka 133
* kot?y grzewcze, wyroby z miedzi
* instalacyjne, hydrauliczne, sanitarne wyroby
* sprz?t, armatura, wyposa?enie
tel/fax. 12 654 77 04
R-117-5956-61535
"Fewaterm" SC. FHU. Instalacje c.o. i gazowe, armatura wodno-kanalizacyjna
33-172 Siedliska 88
tel. 14 652 75 45
V-112-441-49961
"GS" Systemy Grzewcze Tomasz Roma?ski
32-840 Stró?e 374
tel/fax. 18 445 18 16
V-115-2493-18952
"Gut" FH
34-400 Nowy Targ ul. Waksmudzka 23
tel. 18 266 82 81
V-124-7095-61052
"Heatec" Polska Sp. z o.o.
30-126 Kraków ul. Radzikowskiego 156
* ogrzewanie nadmuchowe
* klimatyzacja
* wentylacja
tel/fax. 12 638 28 05 tel. 12 638 28 03
R-125-3241-64216 http://www.heatecpolska.pl
"Herz" Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Grottgera 58
tel. 12 289 02 20
G-110-6515-30039
"Herz" Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. Sklep
31-066 Kraków ul. Skawi?ska 13
tel. 12 430 50 21
U-110-6515-22724
"Hydbet" s.c.
30-147 Kraków ul. Na B?onie 7
* instalacje grzewcze, sanitarne, opomiarowanie
* monta? i dystrybucja indywidualnych liczników ciep?a
* systemy M- Bus zdalnego zliczania i opomiarowania energii c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych, kot?ownie, pompy ciep?a
* instalacje solarne
tel. 12 636 57 37 tel/fax. 12 637 17 22
W-111-9246-5779
"Hydrosolar" Sp. z o.o. Oddzia? Tarnów
33-100 Tarnów ul. Przemys?owa 27
tel. 14 629 82 00 fax. 14 629 81 99
U-111-9186-10230
"Insmet" s.c. PHUP
30-605 Kraków ul. Fredry 2
tel. 12 266 79 45
V-118-2109-22824
"Instal- Klim" Hubert Wojewódka
31-564 Kraków al. Pokoju 84/1
* instalacje sanitarne: wod.- kan.- gaz.
* spawanie instalacji oraz konstrukcji: gazowe, TIG (stal czarna oraz nierdzewna)
tel.  505 950 993 tel.  508 807 788
W-117-2088-22204
"Inter- Term" s.c.
31-102 Kraków ul. Zwierzyniecka 12
tel/fax. 12 423 00 93
V-112-5148-704
"ISG" FHU
33-100 Tarnów ul. Beskidzka 11
tel/fax. 14 621 97 47
A-117-3714-9781
"Jupiter Krak- Gaz"
30-722 Kraków ul. Rybitwy 94 a
* Zak?ad Kotlarski
* instalacje wod., kan., gaz., c.o.
tel. 12 653 10 12
T-119-1868-23037
"Kangaz"
30-819 Kraków ul. Na Wrzosach 24
tel/fax. 12 658 03 85
G-114-3033-1240
"Karima-Bis"
32-200 Strze?ów
* paliwa, olej opa?owy, LPG
* hurt- detal
* ogrzewanie pod?ogowe elektryczne
tel. 41 383 10 13 tel.  600 80 69 54
W-124-9163-48959
"Kigen" s.c. FHU
30-307 Kraków ul. Stoczniowców 5/57
tel. 12 262 93 97 fax. 12 262 93 97 w.115
V-120-6434-23177
"Konkret" s.c.
31-752 Kraków ul. Makuszy?skiego 15
tel/fax. 12 644 23 28 tel/fax. 12 644 27 80
R-118-2425-26920 http://www.konkret2.pl
"Korporacja Hydro- Instal" w Krakowie Sp. z o.o.
31-022 Kraków ul. Pacho?skiego 5
* system rur i kszta?tek z polipropylenu
tel/fax. 12 420 25 35
R-117-5384-36785
"Krio- Therm" Centrum Techniki Grzwczej Andrzej Królikowski
32-600 O?wi?cim ul. Bema 10
tel/fax. 33 844 15 22
V-118-5896-11159
"Krio- Therm" Firma Konsultingowo- In?yniersko- Handlowa Andrzej Królikowski
32-600 O?wi?cim ul. Ba?andy 28/10
tel. 33 844 33 81
V-118-5897-40694
"Marel" Sp. z o.o.
30-435 Kraków ul. Zakopia?ska 144
tel/fax. 12 269 22 02
R-118-1064-61603
"Marmont-Ex" Sp. z o.o.
32-540 Trzebinia ul. Sikorskiego 70
tel/fax. 32 612 10 32
N-114-8058-19277
"Martbud" Zak?ad Budowlano- Us?ugowo- Handlowy mgr in?. Marian T?tnowski
34-400 Nowy Targ ul. ?w. Anny 24
* kominki, wk?ady grzewcze, instalacje, urzšdzenia
* remonty pieców piekarskich
  
R-117-2190-18118 http://www.martbud.nowytarg.pl
"Miro- Les Foyers" Hurtownia Wk?adów Grzewczych
30-705 Kraków ul. Klimeckiego 14
tel. 12 652 77 33 fax. 12 652 77 34
R-110-2072-26882 http://www.mirolesfoyers.transfer.pl
"Monta?" Zak?ad Instalacyjno- Remontowy
31-227 Kraków ul. Zimorowicza 43
tel. 15 415 03 86
T-119-1806-7728
"Monter" F.H.U. Andrzej Dziedzic
32-540 Bol?cin ul. ?azy 1
tel/fax. 32 613 77 61 tel.  605 66 10 09
W-124-9191-30205
"Monterm"
32-830 Wojnicz ul. Jagiello?ska 2 a
tel. 14 679 05 53
V-114-2245-47869
"Nova Plast" Przedsi?biorstwo Handlowo- Us?ugowo- Produkcyjne
30-739 Kraków ul. Szparagowa 10
* monta? instalcji wodno- kanalizacyjne c.o., gaz, prace budowlane, rur PCV, rury kanalizacyjne PP
tel/fax. 12 292 44 52 tel. 12 653 15 32
R-118-4149-37020
"Opa- Rem" Sp. z o.o. Przedsi?biorstwo Us?ugowo- Handlowe
32-540 Trzebinia ul. Sikorskiego 71
?WIADCZYMY US?UGI W ZAKRESIE
* projektowania , wykonawstwa , konserwacji i napraw: instalacje elektryczne oraz rozdzielnie , instalacje energetyczne (co. wod- kan i gazowe) , wentylacja , klimatyzacja , automatyka i ?šczno?? , systemy alarmowe i videodomofony , pomiary kontrolne urzšdze? elektrycznych , sprawdzanie urzšdze? ci?nieniowych , pomiary wibracji maszyn
tel/fax. 0/.../32  623 25 11 tel. 0/.../32  612 10 32 w.3228
R-113-3715-36018 http://www.opa-rem.pl
"Palmer"
30-716 Kraków ul. Przewóz 34
* klimatyzatory, klimatyzacja, kurtyny powietrzne
* ogrzewanie ?cienne i pod?ogowe
tel. 12 652 14 13 fax. 12 653 23 14
W-117-2162-49519 http://www.palmer.com.pl
"Piltherm"
34-400 Nowy Targ ul. Tetmajera 17
tel. 18 266 70 32
V-114-2474-44064
"Pionier" Andrzej Wojtu?
31-422 Kraków ul. Powsta?ców 50
tel/fax. 12 413 08 33
D-111-9295-50481
"Profil"
33-140 Bre? 34
* ogrzewanie, klimatyzacja- produkcja, sprzeda?, monta?
tel. 14 678 50 63 tel.  603 58 34 80
V-117-3325-52017
"Ralph" F.H.U.
30-605 Kraków ul. Owocowa 6
* kompleksowe instalacje: klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania
tel. 12 260 41 90 fax. 12 260 41 91
R-117-5342-64310 http://www.ralph.pl
"Rapido- Ekotech" s.c.
30-106 Kraków ul. Senatorska 24
tel. 12 421 53 54
W-114-8721-46361
"Spencer Dutsson" Bogus?aw Dutkiewicz
31-215 Kraków ul. Solskiego 5/3
tel. 12 416 27 86 tel. 12 444 17 80
U-112-6917-35720 http://www.spencer.pl
"Spencer Dutsson" Bogus?aw Dutkiewicz
31-306 Kraków ul. ?okietka 48/1
* serwis kot?ów parowych i wodnych
* stacje uzdatniania wody
* projekt, monta?, serwis
tel/fax. 12 636 56 95 tel. 12 636 31 01
W-111-6917-50340 http://www.spencer.pl
"Systemy Grzewcze- Serwis" Sp. z o.o.
30-709 Kraków ul. Stoczniowców 5
tel/fax. 12 656 35 85
T-119-4565-25688
"Tadmar" Sp.z.o.o.
31-419 Kraków ul. Rozrywka 1
tel/fax. 12 410 12 00
R-117-120-1886
"Techlin" Przedsi?biorstwo Wielobran?owe
31-670 Kraków ul. Powsta?ców 66
tel/fax. 12 648 37 06
R-118-2512-25854
"Termohit" Ogrzewanie i Klimatyzacja
32-300 Olkusz ul. Powsta?ców ?lšskich 6
tel. 32 641 36 05
V-124-5677-58249
"Tim" Kominki Sp. z o.o.
33-131 Ilkowice Rudno 130
* wk?ady kominkowe niemieckie SPARTHERM, norweskie JOTUL i DOVRE, francuskie i polskie, obudowy z kafli i kamienia
tel. 14 645 17 86 fax. 14 645 16 04
W-125-2186-28644 http://www.timkominki.com.pl
"Tim" Kominki Sp. z o.o.- Biuro Handlowe
32-500 Chrzanów ul. O?wi?cimska 90
* wk?ady kominkowe niemieckie SPARTHERM, norweskie JOTUL i DOVRE, francuskie i polskie, obudowy z kafli i kamienia
tel/fax. 32 623 32 14
U-113-2186-9496 http://www.timkominki.com.pl
"Tim" Kominki Sp. z o.o.- Biuro Handlowe
Kraków
tel. 12 268 42 10 fax. 12 368 42 11
U-113-2186-8698
"Uniwersal" Narz?dzia i Materia?y Budowlane
32-420 Gdów ul. Na Groblach 816
tel. 12 451 45 11
V-114-3432-13789
"Wod- Kan- Gaz- Co" Antoni Litewski
31-201 Kraków ul. Siemaszki 1
tel/fax. 12 633 02 61
V-115-1722-26371
"Womar" Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Pi?sudskiego 92
tel/fax. 12 288 02 88
U-110-8477-19701
"Z Pršdem pod Pršd" Sklep
31-128 Kraków ul. Karmelicka 18
tel/fax. 12 421 28 35
D-115-1202-26475
''Aldaco"-Zak?ad Instalacyjny
31-957 Kraków os. S?oneczne 3
* instalacje wodno- kanalizacyjne
* instalacje gazownicze, c.o.
tel. 12 643 27 43 tel/fax. 12 644 97 52
R-117-5997-63950
Area- Term Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, Czarnochowice 288
tel/fax. 12 425 66 60
R-117-6320-63980
ASK- INSTALACJE s.c. J. N?ci?ski A. Moszuma?ski P. Markiewicz
34-114 Brze?nica 320
* import urzšdze? grzewczych i klimatyzacyjnych
tel/fax. 12 266 85 10 tel/fax. 33 879 20 30
R-117-3359-21120 http://www.ask-polska.com.pl
Dziadek A. ZUH
34-713 Skawa 702
tel. 18 268 68 59 tel.  601 22 07 31
V-115-2308-18670
Euro- Instal BS Sp. j.
30-117 Kraków ul. Mlaskotów 3
* ogrzewanie s?oneczne, kot?ownie, instalacje, projekty, wykonawstwo, sieci cieplne
* instalacje c.o., wod.- kan. z miedzi i polietylenu, ogrzewanie pod?ogowe, zawory równowa?šce rozp?ywy i termostatyczne
tel/fax. 12 427 23 00 tel.  602 70 46 95
R-112-5535-46560 http://www.euro-instal.pl
Euro- Kom. Sp. z o.o.
30-716 Kraków ul. Przewóz 34
* kominki na drewno i kominki elektryczne
* szeroki wybór oraz aprobaty techniczne
* najni?sze ceny w Polsce
tel. 12 652 14 26 fax. 12 652 14 27
W-113-8188-63988 http://www.euro-kom.pl
F.H.U. "Relax"
Kraków os. Niepodleg?o?ci 3
tel/fax. 12 648 46 19
W-118-6901-46717
Firma Handlowo- Us?ugowa "Le- Mar PLUS"
31-834 Kraków os. Jagiello?skie 19
* oszcz?dno?ciowe piece ?azienkowe
* wykonujemy instalacje wod.- kan.- gaz.
* sprzeda?, monta?, raty, upusty
* godziny otwarcia: pon.- pt.: 9.00- 19.00 sobota 9.00- 13.00
tel. 12 647 83 44 tel.  602 22 64 82
R-125-2441-27614 http://www.lemarplus.pl
Instalacje C.O. i Gaz Filek Marek
34-130 Barwa?d Dolny 62
tel/fax. 33 872 22 69
V-115-2327-12764
Instalacje c.o. W?adys?aw Borowicz
34-471 Pyzówka ul. Podhala?ska 20
tel. 18 275 12 35
V-124-7510-61679
Instalacje Sanitarne Marek Cebula
32-020 Wieliczka os. Szymanowskiego 12/9
* przy?šcza wodne i kanalizacyjne
* instalacje gazowe, wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania
tel.  602 32 35 34 tel/fax. 12 278 42 98
R-117-6299-11460
Instalacje Wodno- Kanalizacyjne, Gazowe i c.o. Krzysztof Wadrzyk
32-541 Trzebinia ul. Wolno?ci 14
tel. 32 612 28 96
V-124-5702-47105
Instalatorstwo Budowlane i Sanitarne Agata Baraniak
34-431 Waksmund ul. Na Równi 80
tel. 18 265 32 58
V-124-7521-61681
Instalatorstwo Sanitarne i Grzewcze Stanis?aw Kuranda
34-404 Klikuszowa 174 c
tel.  502 94 95 83
V-124-7484-61659
Kiosk Wielobran?owy
30-702 Kraków ul. Lipowa 4
  
R-124-112-1878
Mega Komfort
32-005 Niepo?omice ul. Grunwaldzka 11
* klimatyzacja
* wentylacja
* ogrzewanie
tel. 12 281 22 67 tel.  506 161 055
Z-111-9520-29532 http://www.megakomfort.pl
Monterm
32-800 Brzesko ul. Pi?sudskiego 11 b
tel. 14 663 40 04
V-114-7379-61875
PHU "Pegaz"
32-020 Wieliczka, Su?ków 272
tel/fax. 12 346 33 57
R-117-2045-3451
Promogaz
32-020 Wieliczka ul. Grottgera 32
tel. 12 288 00 98
V-114-6900-41614
Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej
32-500 Chrzanów ul. Jordana 7
* eksploatacja, konserwacja, remonty, modernizacja urzšdze? ciep?owniczych i instalacji cieplnej
tel. 32 623 51 04 tel. 32 623 34 73
V-117-1395-50507
Sklep Hydrauliczno- Instalacyjny
32-086 W?grzce ul. Forteczna 1
* pe?en asortyment towarów
* kot?y CO (gazowe, w?glowe, olejowe)
* kaloryfery
* rury, kszta?tki miedziane i PCV
* sprzeda?, monta?, serwis
tel. 12 285 73 95
W-118-4002-64357
Torus Serwis Urzšdze? Grzewczych
32-005 Niepo?omice ul. Bohaterów Westerplatte 1
tel. 12 281 16 88
V-114-6494-16702
Us?ugi Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych C. O. Gazowych
32-051 Krz?cin 155
tel. 12 270 67 62
N-112-1501-15370
Us?ugi Instalatorskie Krawczyk W?adys?aw
32-045 Su?oszowa 27
tel. 12 389 60 43
V-111-8897-12269
Z.U.H. Instalacji Sanitarnych i C.O. Szot Leszek
32-860 Jurków 270
* kompletne wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania
* fachowy monta?: ogrzewa? pod?ogowych, kot?ów kondensacyjnych, kolektorów s?onecznych, pomp ciep?a i systemów regulacji, urzšdze? sanitarnych, stacji uzdatniania wody, wk?adów kominowych
tel/fax. 14 684 22 03 tel/fax. 14 684 24 10
R-113-5887-59603 http://www.szot.b-net.pl
Zak?ad Instalacji Budowlanych mgr in?. Maciej Radwan
30-009 Kraków ul. Friedleina 28/11
* us?ugi w zakresie instalacji: sanitarnych, gazowych, centralnego ogrzewania i klimatyzacji
* przy?šcza do sieci
* próby szczelno?ci instalacji gazowych
* monta?, serwis i uruchomienia zerowe kot?ów: De Dietrich, Schäfer, Vaillant Termet, Brötje oraz palników Riello, Körting
* serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: ORAS, ROCA, LAUFEN, JIKA, DEANTE
tel/fax. 12 636 87 50 tel. 12 632 79 87
R-117-378-3351
Zak?ad Instalacji Sanitarnych i c.o. Rodacki Ryszard
30-017 Kraków ul. Rac?awicka 50
tel. 12 632 08 08
W-112-5295-25094
Zak?ad Instalacji Sanitarnych i Grzewczych
32-859 Z?ota 78
tel. 14 684 53 21
V-114-3905-46196
Zak?ad Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych
30-435 Kraków ul. Zakopia?ska 176 b
tel. 12 267 11 57
D-115-1178-26502
Zak?ad Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych i c.o. Franczyk Jacek
32-085 Modlnica 193
tel. 12 419 23 44
W-124-8463-12295
Zak?ad Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych i c.o. Stanis?aw Goldyn
34-431 Waksmund ul. Nowatorska 150
tel. 18 265 34 86
V-124-7543-61686
Zak?ad Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych, c.o. i Gazowych Stanis?aw Brze?ny
34-400 Nowy Targ ul. Norwida 1
tel. 18 266 46 55
V-124-6869-60713
Zak?ad Instalacjii Wono- Kanalizacyjnych, C.O., Gazowych Wac?aw Brytan
32-400 My?lenice ul. Jordana 5
tel. 12 272 01 46
V-124-2925-42906
Zak?ad Instalatorstwa Sanitarnego i Ogrzewania Andrzej Guzik
34-400 Nowy Targ ul. Kowaniec 102
tel. 18 266 59 51
V-124-7097-17940
Zak?ad Rozruchu i Eksploatacji
31-831 Kraków ul. Fatimska 41 a/402
tel/fax. 12 648 63 14
R-117-4576-46521
Zak?ad Us?ug Budowlanych "Termo- Serwis"
30-072 Kraków ul. Rostafi?skiego 2/17
tel/fax. 12 617 37 45
G-119-2705-25894
Zak?ad Us?ug Gazowniczych Edward ?urek
34-700 Rabka Zdrój ul. Orkana 14 b/35
* projektowanie i monta? instalacji gazowych
* projektowanie i monta? instalacji centralnego ogrzewania
tel. 18 267 75 13 tel.  505 708 308
D-110-6491-42894
Zak?ad Us?ug Wod.- Kan. c.o. i Gaz
32-250 Charsznica ul. XX- lecia 9
tel/fax. 41 383 63 23
V-117-2559-40925
Zak?ad Us?ugowo Handlowy Instalacje Sanitarne i c.o.
32-200 Miechów ul. Krótka 4
* olejowe kot?y niemieckiej firmy Rapido
* olejowo gazowe kot?y Zaegel- held
* instalacje wodocišgowe i kanalizacyjne
* instalacje centralnego ogrzewania
* instalacje miedziane
tel/fax. 41 383 27 07 tel.  609 65 06 48
R-111-5522-15917
Zak?ad Us?ugowy Instalacji Sanitarnych i c.o.Wojciech Krawczyk
34-432 ?opuszna ul. Jana Kazimierza 4
tel. 18 265 33 36
V-124-7616-61713
Zak?ad Us?ugowy Julian Czekaj
32-200 Miechów ul. S?oneczna 1
tel. 41 383 12 60
W-124-2078-40960
Zak?ad Wodno- Kanalizacyjny i C.O. Adam Burzy?ski
Cisia Wola 27
tel. 41 383 82 01
V-124-8489-40959
ZPHU "Klimaro" Wies?aw Rosiek
32-708 Dziewin ul. Pta?ników 7
* kompleksowa obs?uga w zakresie monta?u, obs?ugi i konserwacji instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych
tel. 14 611 38 00
R-110-6878-59341 http://www.klimaro.eu
ZPHU "Klimaro" Wies?aw Rosiek
30-418 Kraków ul. Zakopia?ska 73
* kompleksowa obs?uga w zakresie monta?u, obs?ugi i konserwacji instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych
tel/fax. 12 261 82 60
W-110-6878-20486 http://www.klimaro.eu