BRANŻOWY KATALOG FIRM

Branża: lekarze - pediatrzy, neonatolodzy

" Kobamed " Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
32-005 Niepo?omice pl. Zwyci?stwa 11
* konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie: chorób wewn?trznych, chirurgii, ginekologii i po?o?nictwa i in.
* pe?ny zakres us?ug laboratoryjnych
tel. 12 442 00 20 fax. 12 442 00 21
R-110-6947-21649 http://www.kobamed.pl
"CenterMed" Sp. z o.o.
32-830 Wojnicz Rynek 28
* godziny otwarcia: poniedzia?ek- wtorek 7.00- 17.00, ?roda: 7.00- 18.00, czwartek- pištek: 7.00- 17.00, sobota: 7.00- 11.00
tel. 14 679 00 24
U-117-7298-47858 http://www.centermed.pl
"Diabet" s.c. Poradnia Dzieci Zdrowych ZOZ
32-500 Chrzanów ul. ?wi?tokrzyska 25
tel. 32 623 13 63
V-124-7232-47991
"Fortuna" Prywatna Przychodnia
33-300 Nowy Sšcz ul. D?ugosza 73
* stomatologia, implanty
* pediatria, urologia, ortopedia, interna, dermatologia
tel/fax. 18 444 24 42
W-114-6695-35016
"Mark- Med" Firma Marketingowo- Medyczna
31-832 Kraków os. Jagiello?skie 1
* Ambulatorium Opieki Ca?odobowej
* rówie? soboty, niedziele i ?wi?ta- ca?odobowo
* ca?odobowe transporty medyczne
tel. 12 648 00 44 tel.  696 08 77 78
W-121-6000-46651 http://www.mark.med.pl
"Nedent" Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Gra?yna Gabor
31-216 Kraków ul. Zdrowa 22 a
* przyj?cia od wtorku do pištek od 14:30- 16:30
tel. 12 416 18 62
V-111-8064-56029
"Popiela" NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
31-234 Kraków os. Witkowice Nowe 53
tel. 12 415 09 05
R-110-4886-53258
"Promedica" Jan Kosacz
31-261 Kraków ul. Rusznikarska 17
tel. 12 634 09 22
W-110-2503-64109
"Vena" Sp. z o.o. Poradnia Dzieci?ca
34-120 Andrychów ul. Starowiejska 17
tel. 33 875 34 30
V-124-7279-38454
Biernacka Danuta lek. med. Spec. Alergolog- Pediatra
32-600 O?wi?cim ul. ?ukasiewicza 4
tel. 33 218 61 36
A-118-1014-29564
B?aszkowska Marta lek. med. pediatra
34-200 Sucha Beskidzka ul. 3 Maja 12
tel. 33 874 48 50
V-113-8036-37708
Burzy?ska Maria Pediatra
31-128 Kraków ul. Karmelicka 52/8
tel. 12 633 42 95
V-124-5063-5336
Gabinet lek med.Pediatra Wietrzna-Borówka W?adys?awa
34-120 Andrychów ul. Norwida 14
tel. 33 875 29 59
V-124-7289-38484
Gabinet Ko?aczkowska Ma?gorzata lek. med. Spec. Chorób Dzieci
30-820 Kraków al. Dygasi?skiego 20
tel. 12 658 25 15
V-117-2152-23252
Gabinet Lekarski Ma?lany El?bieta
32-420 Gdów 20
tel. 12 451 41 79
V-118-8232-34591
Gabinet Lekarsko - Pediatryczny
34-120 Andrychów ul. Ogrodowa 11
tel. 33 875 96 05
W-124-4688-37645
Gabinet Medycyny Rodzinnej Skalska Teresa lek. med. Spec. pediatra
32-100 Proszowice ul. G?owackiego 2
tel. 12 386 16 66
V-110-9416-29738
Gabinet Neonatologiczny- Pediatryczny
31-532 Kraków ul. Prochowa 3/8
tel. 12 422 12 01
V-118-8232-34551
Gabinet Pediatra lek med. Ryszard Paprocki
34-120 Andrychów ul. Wolfa 10
tel. 33 875 43 61
W-124-7001-38092
Gabinet Pediatry Anna Kasprzyk- Le?niak
32-300 Olkusz ul. Czarnogórska 1 a
  
D-117-3811-57249
Gabinet Pediatry H. Obrzut
33-300 Nowy Sšcz al. Batorego 77
tel. 18 442 07 22 w.347
V-124-4278-52201
Gabinet Pediatry Kazimierska Ewa
32-340 Wolbrom ul. Wiejska 24
tel. 32 644 10 73
V-124-7295-34571
Gabinet Pediatry lek. Anna Biela
32-607 Polanka Wielka ul. Miodowa 51
tel. 33 845 86 56
V-124-4458-56213
Gabinet Pediatry lek. med. Aleksander ?ak
32-500 Chrzanów ul. Ko?ciuszki 8 a
tel. 32 623 41 96
V-124-2003-34561
Gabinet Pediatry lek. med. Anna Wojtaszek- Kwa?niowska
34-460 Szczawnica ul. Po?oniny 1
* telefoniczna rejestracja wizyt
tel. 18 262 28 45
W-117-8031-41851
Gabinet Pediatry lek. med. Ewa Zajšc
31-514 Kraków al. Beliny- Pra?mowskiego 17/6
tel. 12 411 97 40
V-124-9505-54750
Gabinet Pediatry lek. med. Krystyna Kuba?a- Czeladka
33-300 Nowy Sšcz ul. Lachów ?lšskich 3
tel. 18 547 23 03
V-124-2656-51674
Gabinet Pediatry lek. med. Krystyna Latuszek
33-300 Nowy Sšcz ul. brodowska 1
tel. 18 441 24 37
V-124-2682-51700
Gabinet Pediatry lek. med. Ma?gorzata Lig?za
34-400 Nowy Targ ul. D?uga 134
tel. 14 266 31 28
V-124-7305-61349
Gabinet Pediatry lek. med. Urszula Konstanty
32-353 Trzyciš? 80
tel. 12 389 41 99
V-117-8315-10651
Gabinet Pediatry Ma?gorzta Bargiel- Pad?o
32-300 Olkusz ul. ?uradzka 27
tel. 32 643 08 89
W-117-2529-56784
Gabinet Pediatry Specjalista Medycyny Rodzinnej lek. med. Izabela Michniewska
32-310 Klucze ul. 30- Lecia PRL 12/51
tel. 32 642 86 31
V-124-8189-53612
Gabinet Pediatry Szczurek Jaros?aw
32-300 Olkusz ul. Pi?sudskiego 14 a
tel. 32 643 02 47
W-118-7053-34573
Gabinet Pediatry W?adys?aw Kl?czar
32-608 Osiek ul. S?oneczna 52
tel. 33 845 82 24
V-124-4737-56474
Gabinet Pediatry W?adys?awa Jaworska
33-300 Nowy Sšcz ul. Gwardyjska 32
tel. 18 441 48 58
D-117-3319-34565
Gabinet Pediatry Zenon Tokarz
30-443 Kraków ul. Cio?kosza 58
tel. 12 267 03 49
V-124-9152-34552
Gabinet Pediatry, Psychiatry Dzieci?cego lek. med. Edward Niezgoda
33-300 Nowy Sšcz ul. Ogrodowa 133
tel. 18 443 41 50
V-113-9963-52119
Gabinet Pediatry, Specjalisty Chorób P?uc Ewa Kopytko
34-480 Jab?onka pl. Dworcowy 4
tel.  601 95 86 88
V-124-6394-59941
Gabinet Pediatryczny
32-070 Czernichów 46
tel.  270 22 01
V-118-8235-34554
Gabinet Pediatryczny
Kraków ul. Krzywy Zau?ek 3/35
tel. 12 637 46 95
V-118-8234-34553
Gabinet Pediatryczny Babecka El?bieta
31-452 Kraków ul. W?odkowica 5/26
tel. 12 411 18 90
V-118-8223-5334
Gabinet Pediatryczny Barbara Chali?ska- Gurowska
32-500 Chrzanów ul. Ko?ciuszki 4/10
tel. 32 623 50 83
V-124-7185-12917
Gabinet Pediatryczny Bednarowicz- Felis Halina
Kraków ul. Sempo?owskiej 15
tel. 12 425 52 56
V-120-6655-20680
Gabinet Pediatryczny Bogus?awa Stepanik
32-500 Chrzanów ul. Niepodleg?o?ci 1
tel. 32 623 62 11
V-124-9785-50686
Gabinet Pediatryczny Domagalska Maria
32-005 Niepo?omice al. D?bowa 38
tel. 12 281 12 99
V-114-3570-16677
Gabinet Pediatryczny Lidia Rydzewska
32-200 Miechów os. M?odych 17
tel. 41 383 06 26
V-124-8436-40931
Gabinet Pediatryczny Lucyna Wentrys
32-500 Chrzanów ul. Dšbrowskiej 9
tel. 32 623 65 01
V-124-9917-50832
Gabinet Pediatryczny Marek Irena
33-100 Tarnów ul. Rogoyskiego 13
tel. 14 622 29 96
V-118-8265-34584
Gabinet Pediatryczny Maria Ciaputa
32-500 Chrzanów ul. Brzechwy 7
tel. 32 623 53 09
V-124-7196-47918
Gabinet Pediatryczny Miros?awa Frankowska- Majchrzak
34-400 Nowy Targ os. Witosa 12/1
tel. 18 266 51 08
D-117-2812-60939
Gabinet Pediatryczny Ptak Krzysztof
32-420 Gdów 402
tel. 12 451 73 03
G-114-2566-13768
Gabinet Pediatryczny Schneider Stanis?aw
32-700 Bochnia ul. Wojska Polskiego 4
tel. 14 611 34 11
V-118-8239-34559
Gabinet Pediatryczny Spodaryk Adam Miko?aj
30-227 Kraków al. Kasztanowa 14
tel. 12 637 31 31
V-114-4353-25476
Gabinet Pediatryczny Zbigniew Tylec
30-444 Libertów ul. Przydworska 5
tel. 12 270 30 65
W-114-9290-15502
Gabinet Specjalisty Chorób Dzieci?cych dr nauk med. Barbara Bajda
34-700 Rabka Zdrój ul. Orkana 19 b
tel.  602 53 59 39
V-124-7780-61846
Gabinet Specjalisty Chorób Dzieci?cych lek. med. Janina Czerna- W?asi?ska
32-650 K?ty ul. Legionów 1 a
tel. 33 845 34 73
V-124-9078-55730
Gabinet Specjalisty Medycyny Ogólnej i Chorób Dzieci lek. med. Jerzy Kozik
32-620 Brzeszcze ul. Stefczyka 22/4
tel. 32 211 14 77
V-124-8661-55167
Gabinet Specjalisty Pediatra i Chorób Tarczycy Barbara Bajda
34-700 Rabka Zdrój ul. Sadecka 33/2
tel. 18 267 69 46
V-124-7781-61847
Gabinet Specjalistyczny Pediatra, Alergolog dr med. Leszek Sojka
32-400 My?lenice ul. ?wirki i Wigury 14
tel. 12 272 20 32
V-124-1856-44072
Gabinet-Pediatra lek. med. Ma?gorzata P?awecka Ma?gorzata
34-120 Andrychów ul. ?wirki i Wigury 50 a
tel. 33 875 91 66
W-124-7015-38106
Garbacz Ewa Lek. Med. Spec. Pediatra
33-340 Stary Sšcz ul. W?gierska 17 b
* godziny otwarcia: poniedzia?ek- pištek: 8- 16
tel. 18 446 09 15
V-113-9515-48083
Jarosz Ma?gorzata lek. med. spec. chorób dzieci
32-020 Wieliczka os. Przysz?o?ci 12
tel. 12 288 05 74
V-114-1938-41069
Kapa?a Tomasz Pediatra
30-079 Kraków al. Kijowska 33/28
tel. 12 637 85 34
V-124-5064-5337
Kapustianyk Natalia lek. med. Spec. Chorób Dzieci?cych
34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 28 a
tel. 18 267 68 28
V-124-7958-42551
Kotlorz Ewa - Pediatra, Specjalista Chorób P?uc, Specjalista Alergolog
33-100 Tarnów ul. Szkolna 26
tel. 14 642 20 66
A-120-3415-8709
Kowal Krystyna Pediatra
30-838 Kraków ul. Barbary 12/128
tel. 12 658 85 06
V-124-5065-5338
Kubala- Czeladka K. lek. medycyny rodzinnej. Spec. pediatra
33-395 Che?miec ul. Marcinkowicka 25
* godziny otwarcia: poniedzia?ek- pištek: 8,00- 17,00, sobota: 8,00- 12,00
tel. 18 443 41 52
V-117-63-49411
Kurowska Lidia lek. med. Pediatra Gabinet
34-120 Andrychów ul. Na Wzgórzach 4
tel. 33 875 24 83
W-124-4864-37861
Lekarz Medycyny Spec. Pediatra Nadelwicz- Pyka Wanda
34-222 Zawoja- Wid?y 1411
tel. 33 877 51 03
V-112-649-54527
Lekarz Chorób Dzieci?cych Anna Boryczko
32-400 My?lenice ul. Pi?sudskiego 13
tel. 12 274 16 76
V-124-2916-42900
Lekarz Chorób Dzieci?cych Krystyna Mierzejewska
33-100 Tarnów ul. D?uga 25/1
* przyj?cia: poniedzia?ki, wtorki, czwartki w godz.16.00 - 18.00
* mo?liwo?? wizyt domowych
tel. 14 dom.624 08 78 tel. 14 gab.624 22 04
V-117-8118-8671
Le?niak El?bieta Pediatra
32-010 Prusy 108
tel. 12 387 14 31
V-124-601-11816
??towski W?adys?aw Gabinet Pediatryczny
31-766 Kraków ul. Lubocka
tel. 12 644 38 07
Z-111-6726-5340
?opucka Teresa lek. med. pediatra. Spec. medycyny rodzinnej
33-395 Che?miec ul. Bia?a 24
tel. 18 443 12 52
W-110-66-49414
Makulski Cezary Pediatra
Kraków ul. Pszenna 7/2
  
D-124-1272-5342
Nie? Krystyna Gabinet Lekarski
30-147 Kraków ul. Wiede?ska 34
tel. 12 636 94 36
V-118-8229-5343
NZOZ Scanmed Strefa Medyczna Universum
30-150 Kraków al. Armii Krajowej 5
* zabiegi operacyjne, Chirurgia Jednego Dnia, specjalistyczna opieka ambulatoryjna, konsultacje specjalistyczne, szybka kompleksowa diagnostyka, ortopedia i chirurgia urazowa, zabiegi atroskopowe, opieka POZ, przychodnia studencka, stomatologia, czynne: pon.- pt.: 7.00- 19.00
tel. 12 629 88 00
U-110-6357-36697 http://www.scanmed.pl
Pediatra Armata Jerzy
31-910 Kraków os. Na Skarpie 54/8
tel. 12 644 26 80
V-118-8224-34547
Pediatra Barbacki Marek
31-543 Kraków ul. Szafera 1/41
tel. 12 411 05 26
V-118-8223-20647
Pediatra Czerna- W?asi?ska Janina
32-650 K?ty ul. Legionów 1 a
tel. 33 845 43 74
V-124-9081-34576
Pediatra Flix- Czopi?ska Gra?yna
34-114 Brze?nica 192
tel. 33 879 21 08
V-118-8267-34586
Pediatra Frasik Stanis?awa
34-120 Andrychów ul. Tkacka 53 b
tel. 33 875 27 22
V-118-8270-34589
Pediatra Friedlein Maria
31-113 Kraków ul. Kapucy?ska 5
tel. 12 421 21 04
V-118-8227-34548
Pediatra Gawlik Marek lek. med.
34-130 Kalwaria Zebrzydowska al. Jana Paw?a II 7
tel. 33 876 62 39
V-118-8731-35090
Pediatra G?bi? Maria
32-600 O?wi?cim ul. Nojego 10/34
tel. 33 842 59 17
V-118-8255-34575
Pediatra Kiernicka Antonina
34-100 Wadowice ul. Parkowa 9
tel. 33 823 48 35
V-118-8268-34587
Pediatra Kluczewski Wojciech
32-300 Olkusz ul. Skwer Krasickiego 7
tel. 32 643 12 79
V-118-8246-34567
Pediatra Kobosko Halina
32-600 Zaborze ul. Ja?minowa 3
tel. 33 842 55 62
V-112-1978-34577
Pediatra Ko?odziej Jan
32-410 Dobczyce ul. Szkolna 22
tel. 12 271 11 62
V-118-8240-34560
Pediatra Kowalczyk- Gajek Anna
30-864 Kraków ul. Ma?a Góra 18/130
tel. 12 657 20 97
V-118-8225-23340
Pediatra Kowalewski Ireneusz
32-125 Wawrze?czyce 500
tel. 12 287 41 99
V-114-9484-50156
Pediatra Kowlczyk- Razowska Barbara
32-600 O?wi?cim ul. 3 Maja 21/42
tel. 33 842 53 07
V-118-8259-34579
Pediatra Królikowska- Majcherek T.
32-300 Olkusz ul. Kamyk 32
tel. 32 641 25 59
A-117-3704-34572
Pediatra Krupowicz Barbara
32-500 Chrzanów ul. Pi?sudskiego 9/1
tel. 32 623 24 47
V-124-7586-34562
Pediatra lek. Marzena Zachara
33-380 Krynica ul. Ko?ciuszki 72
tel. 18 471 50 41
Z-120-3721-4944
Pediatra lek. med. Anna Górnik
32-400 My?lenice ul. S?owackiego 44
tel. 12 272 05 37
D-117-3532-43225
Pediatra lek. med. Wojcich Bartman
32-500 Chrzanów ul. Dšbrowskiej 8
tel. 32 623 64 31
V-124-7100-47780
Pediatra lek.med.?liwowska- ?mija Izabella
34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. 3 Maja 14
tel. 33 876 64 38
V-124-7851-39582
Pediatra Lis Grzegorz
Kraków ul. Nitscha 6
tel. 12 425 19 20
V-118-8226-5339
Pediatra ?aszczyk Ma?gorzata
32-410 Dobczyce Rynek 13
tel. 12 271 14 91
V-118-8242-13434
Pediatra Maria Czy?ycka
33-100 Tarnów ul. Buczka 37
tel. 14 622 14 28
D-117-3627-9564
Pediatra Misiarz W?adys?awa
34-100 Wadowice ul. Parkowa 5
tel. 33 873 21 19
V-118-8269-34588
Pediatra Mohaissen Badawi
34-700 Rabka Zdrój ul. Parkowa 4
tel. 18 267 60 60 w.219
V-115-5905-17114
Pediatra Momot Jan
32-640 Zator ul. Wadowicka 19 a
tel. 33 841 21 74
D-117-2979-34578
Pediatra Mostek- Snarska Anna
31-868 Kraków os. II Pu?ku Lotniczego 13
tel. 12 647 27 38
V-114-2996-24141
Pediatra Niedzielczyk Mieczys?awa
32-590 Libiš? ul. Jaworowa 4
tel. 32 627 73 52
V-114-4386-15594
Pediatra Oprycha? Ewa
32-410 Dobczyce os. Jagiello?skie 7/6
tel. 12 271 14 57
V-118-8245-34566
Pediatra Pacula Ma?gorzata
42-533 S?awków ul. Konarowa 7
tel. 32 262 65 63
V-118-8249-34570
Pediatra Pasternak Roman
34-430 Kalwaria Zebrzydowska ul. Sowi?skiego 4
tel. 33 876 65 84
V-118-8231-34590
Pediatra P?kacki Andrzej
30-535 Kraków ul. Krakusa 10/1
* specjalista pediatra: testy alergiczne, wizyty domowe
tel. 12 656 23 73
V-117-4487-46862
Pediatra P?kacki Andrzej
30-823 Kraków ul. Promienna 21
* specjalista pediatra: testy alergiczne, wizyty domowe
tel. 12 658 76 98
V-117-4488-5341
Pediatra Rokita Teresa
33-100 Tarnów pl. Dworcowy 5
tel. 14 621 38 48
V-118-8266-34585
Pediatra Ry?ko Tadeusz
34-130 Kalwaria Zebrzydowska al. Jana Paw?a II
tel. 33 876 63 96
V-124-7898-34592
Pediatra Rzechowska- Pruszy?ska Gra?yna
32-600 O?wi?cim ul. Dšbrowskiego 20
tel. 33 842 27 56
V-118-8261-34581
Pediatra Selwa- Wasilewska Ewa
32-050 Skawina ul. Jana III Sobieskiego 6/6
tel. 12 634 02 61
V-118-8238-34557
Pediatra Sobusiak Wies?aw
32-050 Skawina ul. Daszy?skiego
tel. 12 276 17 77
V-118-8243-34564
Pediatra Sowi?ska- Sowa Ma?gorzata
30-252 Kraków ul. Szyszko- Bohusza 4
tel. 12 429 70 55
V-118-8231-34550
Pediatra Strój Danuta
32-332 Bukowno ul. Reymonta 6
tel. 32 642 11 56
V-118-8251-10298
Pediatra Teresa ?opucka
33-395 Che?miec ul. Bia?a 24
  
D-111-5507-12687
Pediatra Wanat- Krzak Ma?gorzata
34-700 Rabka Zdrój ul. Parkowa 4
tel. 18 267 60 60 w.219
V-115-5953-17163
Pediatra Wizyty Domowe Maria Jaglarz
32-020 Wieliczka ul. S?owackiego 33 a
tel. 12 291 35 45
V-114-1933-5401
Pediatra Wojtowicz Jan
32-640 Zator Rynek 15
tel. 33 841 23 34
D-117-2980-34582
Pediatra Zieli?ska Urszula
32-650 K?ty ul. Ko?ciuszki 18
tel. 33 845 35 61
D-117-3698-34583
Pediatra Znój- Mularczyk Teresa
32-590 Libiš? ul. Urz?dnicza 3/37
tel. 32 627 11 61
V-118-8238-34558
Pediatra ?ak- Pietras Gra?yna
32-300 Olkusz ul. Sk?odowskiej- Curie 16
tel. 32 643 13 87
V-118-8254-34574
Pediatra ?wierczek Agata
32-050 Skawina ul. Korabnicka 75
tel. 12 276 51 36
V-118-8236-34555
Podsiedlik Bogdan Gabinet Pediatryczno- Neonatologiczny
31-624 Kraków os. Piastów 41/9
* przyj?cia: pon,. wt,. czw. w godz. 16.00- 19.00
tel. 012 647 82 02 tel.  601 440 429
D-118-8543-5344
Poradnia Dzieci?ca
32-620 Brzeszcze ul. Nosala 7
tel. 32 211 18 52
V-124-8750-55225
Poradnia Dzieci?ca
33-386 Podegrodzie 255
tel. 18 445 90 12
D-117-2715-48470
Poradnia Dzieci?ca
32-540 Trzebinia os. Zwišzku Walczšcej M?odzie?y 18
tel. 32 612 12 50
V-124-5527-46697
Poradnia Dzieci?ca NZOZ
33-343 Rytro 342
tel. 18 446 90 02
V-114-7973-47977
Poradnia Dzieci?ca SPZOZ
34-460 Szczawnica ul. Szlaya 103
tel. 18 262 23 35
V-124-8484-62619
Poradnia Dzieci?ca SPZOZ
34-470 Czarny Dunajec ul. Kamieniec Dolny 55
tel. 18 265 74 75
V-124-6195-59552
Poradnia Pediatryczna SGZOZ
32-660 Che?mek ul. Staicha 1
tel.  846 12 02
V-114-2760-55463
Pracownia Analityczna dla Dzieci i Doros?ych
31-207 Kraków ul. Siemaszki 39 a
* certyfikaty kontroli jako?ci RANDOX COBJwDL
* Kraków, ul. Zachodnia 5/4 A, tel. 12 262 75 90
tel. 12 634 44 44 tel. 12 631 22 30
G-119-3062-5335
Przychodnia Rejonowa nr 2
32-500 Chrzanów ul. Broniewskiego 16 c
tel. 32 623 21 94
D-117-3720-50526
Spec. Pulmonolog, Pediatra lek. med.Szul Maria
34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Sšdowa 9
tel. 33 876 60 62
V-124-7849-39580
Specjalista Chorób Dzieci lek me.Helena Duek
32-400 My?lenice ul. Pi?sudskiego 15/15
tel. 12 272 13 97
V-124-744-16304
Specjalista Medycyny Ogólnej i Rodzinnej, Pediatra lek. med.Dziedzic Zbigniew
34-700 Czarny Dunajec ul. S?owackiego 54
tel. 18 265 72 99
V-124-6135-31321
Specjalista Pediatra, Arelgolog Teresa J. Rokita
33-100 Tarnów pl. Dworcowy 6
tel. 14 621 45 99
V-117-6644-8707
Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Krystyna Boro?
32-540 Trzebinia os. Zwišzku Walki M?odych 2/1
tel. 32 623 32 95
V-124-5151-45946
Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny lek Aleksandra Szyma?ska- Sojka
32-400 My?lenice ul. ?wirki i Wigury 14
tel. 12 272 20 32
V-124-1838-44118
Wili?ski Bogdan, dr nauk med. pediatra
32-020 Wieliczka ul. Szpunara 23
tel. 12 278 18 23
V-114-6978-41799
Wójtowicz Irena, lek. med. pediatra
32-020 Wieliczka ul. Czarnochowska 144
tel. 12 278 63 25
V-114-6986-41826
Zemlik Aneta Lekarz Medycyny Pediatra
34-210 Zembrzyce ul. Koscielna 105
tel. 33 874 65 29
V-114-9271-54432
Zyza?ska Teresa lek. med. Spec. pediatra- Gabinet
34-200 Sucha Beskidzka ul. Konopnickiej 13
tel. 33 874 31 04
V-118-1732-39293
Zyza?ski Eugeniusz lek. med. Spec. pediatra
34-200 Sucha Beskidzka ul. Zasypnica 21
tel. 33 874 20 93
V-118-9071-39295