BRANŻOWY KATALOG FIRM

Branża: lekarze - chirurdzy

" Samarytanka " NZOZ Fundacji Krakowskiemu Hospicjum
31-931 Kraków os. S?oneczne 8
* poradnictwo w zakresie chirurgii naczyniowej, neurologii medycyny pracy (badania okresowe)
tel. 12 425 86 98
U-117-3611-36153 http://www.fundacja.krakow.pl
"Batory" Poradnia Chirurgiczno- Ortopedyczna Sp. z o.o
31-135 Kraków ul. Batorego 3
* chirurgia stopy
* chirurgia zmian skórnych
* badania profilaktyczne
* badania kierowców
tel. 12 633 73 43 tel. 12 633 73 44
W-119-4019-49452 http://www.hallux.med.pl
"Centermed" Sp. z o.o. Brzeskie Centrum Medyczne
32-800 Brzesko ul. Browarna 5 c
* godziny otwarcia: czynne od poniedzia?ku do pištku od 7:00 do 20:00
tel. 14 663 51 41 tel. 14 663 51 42
U-112-7298-8708 http://www.centermed.pl
"Centermed" Sp. z o.o. Centrum Medyczne "Biegonice"
33-300 Nowy Sšcz ul. W?gierska 188
* godziny otwarcia: poniedzia?ek- pištek 7.00- 20.00
* diagnostyka i leczenie w zakresie: chirurgii ogólnej, ortopedii i chirurgii plastycznej, endokrynologii, diabetologii, ginekologii i po?o?nictwa, okulistyki, neurologii, hepatologii, laryngologii, kardiologii, pediatrii oraz medycyny pracy
tel. 18 442 90 99 tel. 18 442 94 53
U-118-7298-43616 http://www.cmbiegonice.pl
"Chirurgia Jednego Dnia" O?rodek Diagnostyczno- Leczniczy
Kraków ul. Trynitarska 11
* kompleksowa diagnostyka specjalistyczna w zakresie leczenia zachowawczego i operacyjnego
tel. 12 430 57 74
W-110-8517-29567
"Estetika" Specjalistyczne Centrum Chirurgiczne NZOZ
30-618 Kraków ul. Tuchowska 6 b/5
* konsultujš i operujš wybitni specjali?ci:
- chir. plastycznej- pe?ny zakres zabiegów u doros?ych i dzieci
- urologii, larynologii, onkologii, chirurgii dzieci?cej
- chir. ogólnej, naczyniowej, gastrologii i ortopedii
- alergologii, endokrynologii, homeopatii, interny
tel/fax. 12 659 51 20 tel.  507 183 118
W-125-4859-59188 http://www.estetika.pl
"Kriogen- Med" Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Krzysztof Bolis?ga
32-600 O?wi?cim pl. Ko?ciuszki 12
* leczenie chorób proktologicznych i ?ylaków ko?czyn dolnych
* badania dopplerowskie
tel. 33 843 45 00
R-111-4928-29616
"Kriomed" Gabinet Lekarski
30-009 Kraków ul. Friedleina 8
* nasi specjali?ci: chirurg ogólny, proktolog, chirurg naczyniowy, dermatolog, anestezjolog
* zakres us?ug: leczenie i diagnostyka jelita grubego, zabiegimetodš Barona, Krio, DGHAL, operacyjne, leczenie zachowawcze i zabiegowe chorób naczy?, ?ylaków, leczenie chorób skóry
* zabiegi operacyjne w znieczuleniu miejscowym i ogólnym
tel/fax. 12 634 44 45
R-117-5524-26730 http://www.kriomed.com.pl
"Maxi Med"
30-109 Kraków ul. Prusa 1/3
tel. 12 421 71 56
W-114-6697-20279
"Ort Tra" Gabinet Ortopedyczno- Urazowy Julian Dutka
31-121 Kraków ul. Skarbowa 4
tel. 12 633 34 00 w.311
V-124-1310-1746
"Polimed" NZOZ Sp. z o.o.- Chirurdzy
31-623 Kraków os. Piastów 40
* lek. med. A. Dzigowski- przyj?cia w ?rody: 14.00- 18.00
* lek. med. H. Czermak: pon, wt, czw, pištek: 8.30- 13.30
* lek. med. A. Ciszewski: wt, ?r, pištek: 7.30- 11.00
* lek. med. J. Jamka: wtorki i czwartki: 15.30- 18.00
* USG naczy?- poniedzia?ek: 15.00- 18.00, USG stawów kolana i barkowych- PRYWATNIE: pištek: 11.00-12.00
tel. 12 681 16 80 tel. 12 641 50 82
R-110-3093-1743
"Popiela" NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
31-234 Kraków os. Witkowice Nowe 53
tel. 12 415 09 05
R-110-4886-53258
"Specjalista" NZOZ Przychodnia Lekarska
31-261 Kraków ul. Rusznikarska 17
* chirurgia ogólna, dzieci?ca i ortopedyczna, okulistyka, laryngologia
* poniedzia?ek- pištek w godz. 8.00- 18.00
tel. 12 423 30 45
R-114-4629-47357
Bo?ek Piotr lek. med. chirurg
32-300 Olkusz ul. Bylicy 1/415
tel. 032 643 27 37 w.73
V-111-5432-29610
Centre de la Vision
30-033 Kraków ul. Sienkiewicza 34
* Centrum okulistyki i dermatologii estetycznej- nowoczesny i komfortowy o?rodek medyczny. Nasza placówka skupia wybitnych lekarzy ró?nych specjalno?ci, a tak?e dysponuje bardzo dobrym wyposa?eniem medycznym, co pozwala zapewni? pacjentowi kompleksowš opiek? medycznš w zakresie okulistyki, dermatologii, dermatologii estetycznej, chirurgii plastycznej, laseroterapii, a tak?e przeszczepów w?osów
tel. 12 633 03 63 fax. 12 633 03 70
D-126-6428-36366 http://www.centredelavision.pl
Chirurg Halicki Zdzis?aw
32-300 Olkusz ul. Bylicy 1/417
tel. 32 643 27 37 w.40
V-118-7973-34238
Chirurg Jakubowski Andrzej
32-600 O?wi?cim ul. Nojego 10/42
tel. 33 842 54 46
V-113-8044-29613
Chirurg Kanas Piotr
Kraków ul. Liryczna 7
tel. 12 411 81 43
V-118-7967-34230
Chirurg Kasprzyk Józef
32-065 Mi?kinia 216
tel. 12 282 09 95
V-118-7970-34234
Chirurg lek. Krzysztof Skrzypiec
33-380 Krynica ul. Ko?ciuszki 72
  
D-111-5999-3868
Chirurg lek. med. Macek Jerzy
32-500 Chrzanów al. S?owackiego 16/7
tel. 32 623 35 67
V-124-7551-29602
Chirurg Maczuga Stanis?aw
30-409 Kraków ul. Bu?garska 20 a
tel. 12 266 77 06
V-111-7428-678
Chirurg Mrowiecki Tomasz
31-011 Kraków ul. Szczepa?ska 1/9
tel. 12 637 82 09
V-118-7969-34231
Chirurg Nowatorski Janusz
34-100 Wadowice ul. Trybunalska 12
tel. 33 873 99 36
V-118-7976-34250
Chirurg Specjalista lek. med. Jerzy Otfinowski-Gabinet
33-101 Tarnów ul. Krakowska 202
* lekarze specjali?ci-chirurgia
tel. 14 626 72 28
W-113-1115-8726
Chmielarski S?awomir lek. med. Spec. chirurgii urazowej i ortopedii
34-100 Wadowice os. Kopernika 18
tel.  692 45 25 08
V-113-8047-29618
Gabinet Chirurg lek.med. Andrzej Ruda
33-300 Tarnów ul. Goldhammera 10
tel. 14 622 33 30
V-124-7052-52988
Gabinet Chirurg lek.med.Pawe? Oleksy
33-100 Tarnów ul. Goldhammera 10
tel. 14 622 33 30
V-124-7050-8663
Gabinet Chirurga dr med. K. Rembiasz
31-514 Kraków al. Beliny- Pra?mowskiego 26 b
tel. 12 413 32 14
V-124-9491-29576
Gabinet Chirurga Jerzy Kmiecik
32-650 K?ty os. Nad So?š 2/12
tel. 33 845 38 58
V-124-4241-34243
Gabinet Chirurga lek. Janusz Oleksy
34-721 Raba Wy?na al. Jana III Sobieskiego 79
tel. 18 267 17 71
V-124-7730-42956
Gabinet Chirurga lek. med. Wac?aw Kisiel
33-100 Tarnów ul. Goldhammera 10
* (choroby naczy?)
tel. 14 622 33 30
W-124-7047-8664
Gabinet Chirurga Ortopedy lek. med. Jerzy Mazanek
33-300 Nowy Sšcz ul. Wi?niowieckiego 13
tel. 18 443 87 24
V-124-2992-51902
Gabinet Chirurga W. Bielica
32-300 Olkusz ul. Bylicy 1/115
tel. 32 643 27 37
V-124-4884-34236
Gabinet Chirurgi lek med.Tomasz Orawczyk
34-120 Andrychów ul. Krakowska 134
tel. 33 873 40 07
W-124-4985-38066
Gabinet Chirurgiczno- Onkologiczny Jan Kowalczyk
30-087 Kraków ul. Królewska 55/57
tel. 12 636 37 44
D-124-3278-1745
Gabinet Chirurgiczny
32-410 Dobczyce Rynek 16
tel. 12 271 13 36
V-120-5993-29585
Gabinet Chirurgiczny Cibor Zdzis?aw
33-100 Tarnów ul. Kasprowicza 57
tel. 14 626 56 26
V-118-7975-34248
Gabinet Chirurgiczny dr n. med. Zbigniew Darasz
31-534 Kraków ul. Masarska 7/II
tel/fax. 12 411 54 88
G-120-4203-49021
Gabinet Chirurgiczny Jacek Kosi?ski
32-500 Chrzanów ul. Krakowska 28
tel. 32 753 93 71
V-124-7154-29601
Gabinet Chirurgiczny lek. med Andrzej Zieli?ski
32-500 Chrzanów ul. Soko?a 19 36/37
tel. 32 623 22 11
V-124-9988-29607
Gabinet Chirurgiczny Marek Rosa
31-306 Kraków ul. Niska 24
tel. 12 637 12 88
W-124-3150-1747
Gabinet Chirurgiczny Piotr Bo?ek
32-300 Olkusz ul. Bylicy 1/415
tel. 32 643 27 37 w.73
V-124-4885-34237
Gabinet Chirurgiczny Sadulska Krystyna
32-500 Chrzanów ul. Ko?ciuszki 20
tel. 32 623 55 83
V-110-9276-31827
Gabinet Chirurgii i Rehabilitacji
31-553 Kraków ul. Cystersów 7 a
tel. 12 411 50 48
W-114-1488-1744
Gabinet Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej lek. med.Tomasz Sorysz
32-500 Chrzanów ul. Przybosia 5
tel. 32 623 13 83 tel/fax. 32 623 20 58
V-124-9762-29604
Gabinet Chirurgii Plastycznej
30-023 Kraków ul. Mazowiecka 108
* pe?ny zakres chirurgii plastycznej dla dzieci i doros?ych
tel. 12 633 41 66
U-119-8522-53457 http://www.chir-plastyczna.medserwis.pl
Gabinet Chirurgii Urazowej, Specjalista Ortopedii Marian Niedba?
32-500 Chrzanów ul. Krakowska 28
tel. 32 753 93 71
V-124-7820-50282
Gabinet Dermatologiczno- Chirurgiczny lek. med. Zeman Jacek
31-462 Kraków ul. Lotnicza 3
* gabinet dermatologiczno- chirurgiczny
* rejestracja pn.- pt.: 10.00 - 19.00
tel. 12 412 87 80
R-110-4163-29620
Gabinet Lekarski Andrzej Gumula
32-200 Miechów ul. Rac?awicka 7/1
tel/fax. 41 383 40 85
D-117-3888-60124
Gabinet Lekarski Rafa? Solecki
30-307 Kraków ul. Barska 12
tel.  604 47 51 79
V-124-9334-54587
Gabinet Ortopedy elk. med. Stanis?aw Paw?owski
33-300 Nowy Sšcz ul. D?ugosza 64 a
tel. 18 442 17 76
V-124-4388-52328
Gabinet Ortopedyczno- Urazowy lek. med. Jaros?aw Nito?
32-100 Proszowice ul. Królewska 14
tel. 12 386 26 48 tel.  603 77 37 80
V-115-4966-59359
Gabinet Ortopedyczno-Urazowy dr med. Julian Dutka
31-501 Kraków ul. Lubicz 25/7
tel. 12 619 71 13 tel. 12 421 04 33
V-117-8067-53254
Gabinet Proktologiczny lek. med. M. Soba?ski
31-514 Kraków al. Beliny- Pra?mowskiego 26 b
tel. 12 413 32 14
V-124-9499-29577
Gabinet Specjalisty Chirurga Naczyniowego dr nauk med. T. Mrowiecki
31-514 Kraków al. Beliny- Pra?mowskiego 26 b
tel. 12 413 32 14
V-124-9489-29575
Gabinet Specjalistyczny Chirurgiczny dr hab. nauk med. Maciej Zaniewski
32-500 Chrzanów al. S?owackiego 13
tel. 32 252 36 43
V-124-9976-29606
Gabinet Specjalistyczny Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej dr nauk med. Stanis?aw Maj
32-500 Chrzanów ul. Krakowska 28
tel. 32 753 93 71
V-124-7689-49922
Kalaci?ski Jan dr. med. Gabinet diagnostyczno- chirurgiczny
32-600 O?wi?cim ul. ?niadeckiego 15/2
tel. 33 843 23 56
V-113-8395-29614
Kallista ?ukasz lek. med. chirurg
Olkusz ul. Kantego 2
tel. 32 643 16 70
V-124-5246-29611
K?dra Bogus?aw dr. med. Spec. chirurg
30-611 Kraków ul. Wys?ouchów 44/22
tel. 12 654 22 04
A-115-1027-29571
Klinika "Art & Med" Tomasz Kasprzyk spec. chirurgii plastycznej
30-60 Kraków ul. Algierska 19
* mezoterapia
* botox
* mezolift
* wype?nienia
* szczegó?y na naszej stronie http://www.art-med.com.pl
tel. 12 425 66 42 fax. 12 623 00 63
W-118-6524-9242 http://www.art-med.com.pl
Kowalski Zdzis?aw dr. med. Spec. chirurgii plastycznej
31-150 Kraków Rynek Kleparski 12/10
tel. 12 422 61 34
W-110-8522-29572
Kozik Tomasz lek. med. Spec. Chirurg
34-120 Andrychów Rynek 26 a
tel. 33 875 90 80
W-124-4848-37843
Krzeszowiak Kamila lek. med. Spec. chirurg transfuzjolog
34-220 Maków Podhala?ski os. Tysišclecia 7/4
tel. 33 877 13 79
V-118-1525-29608
lek. med. Marian Lorek- Specjalista chirurgii ogólnej
30-969 Kraków ul. Ujastek 3
* USG jamy brzusznej, tarczycy, sutków, biopsja sutków
* rektoskopia, leczenie chorób odbytu, bezbolesne laserowe usuwanie ?ylaków odbytu. Wizyty uzgadniane telefonicznie
tel. 12 644 27 67 tel. 12 644 46 66 w.76-01
R-117-6023-29683
Masior Marek lek. med. chirurg. Gabinet
31-946 Kraków os. Teatralne 16
tel. 12 425 78 16
V-115-1743-29574
NZOZ Scanmed Ambulatorium 2 A
31-548 Kraków al. Pokoju 2 A
* zabiegi operacyjne, Chirurgia Jednego Dnia, specjalistyczna opieka ambulatoryjna, kompleksowa diagnostyka, konsultacje specjalistyczne, Poradnia Leczenia Zeza i Niedowidzenia, operacje za?my, ginekologia, USG w technice 3 D, chirurgia plastyczna, czynne: pon.- pt.: 8.00- 20.00, sob.: 8.00- 14.00
tel. 12 629 88 00
R-110-6357-9470 http://www.scanmed.pl
NZOZ Scanmed Strefa Medyczna Universum
30-150 Kraków al. Armii Krajowej 5
* zabiegi operacyjne, Chirurgia Jednego Dnia, specjalistyczna opieka ambulatoryjna, konsultacje specjalistyczne, szybka kompleksowa diagnostyka, ortopedia i chirurgia urazowa, zabiegi atroskopowe, opieka POZ, przychodnia studencka, stomatologia, czynne: pon.- pt.: 7.00- 19.00
tel. 12 629 88 00
U-110-6357-36697 http://www.scanmed.pl
Olszewski Wojciech lek. med. Spec. chirurg dzieci?cy Gabinet
32-050 Skawina ul. Kopernika 28 a
tel. 12 276 27 98
V-115-1756-29588
Orlicki Pawe? dr. nauk med. Spec. chirurgii ogólnej Gabinet
32-050 Skawina ul. ks. Popie?uszki
tel.  601 95 91 61
V-115-1757-29589
Orlicki Pawe? lek. med. Spec. chirurg
32-050 Skawina ul. 29 Listopada 10
tel. 12 276 19 43
Z-115-1758-29590
O?rodek Medyczny Osteomed Filia w Chrzanowie
32-500 Chrzanów os. Kšty 19
tel/fax. 12 423 40 43
V-117-8082-26746
O?rodek Terapii Laserowej
31-624 Kraków os. Z?otej Jesieni 15 b
* terapia laserowa
tel. 12 641 59 84
V-117-8079-29578
O?rodek Zdrowia
32-420 Gdów 402
tel. 12 451 73 02
D-115-1057-28147
Poradnia Chirurgi Szcz?kowej
32-500 Chrzanów ul. Topolowa 16
tel. 32 623 22 61
D-117-3905-50455
Poradnia Chirurgiczna
32-332 Bukowno ul. Kolejowa 20
tel. 32 295 56 76
V-124-8094-53555
Poradnia Chirurgiczna
32-500 Chrzanów ul. Toplowa 16
tel. 32 623 22 61
V-124-7988-50464
Poradnia Chirurgiczna i Ortopedyczna
33-300 Nowy Sšcz al. Batorego 77
tel. 18 442 07 22 w.339
V-124-4476-52441
Poradnia Chirurgiczna przy Szpitalu Wojewódzkim
33-100 Tarnów ul. Lwowska 178
tel. 14 631 53 60
V-117-6791-10186
Poradnia Chirurgii Dzieci?cej Przychodnia Specjalistyczna im. J. ?niadeckiego SPZOZ
33-300 Nowy Sšcz ul. D?ugosza 28/30
tel. 18 442 58 32
V-124-4650-52650
Poradnia Chirurgii Ogólnej Przychodnia Specjalistyczna im. J. ?niadeckiego SPZOZ
33-300 Nowy Sšcz ul. D?ugosza 28/30
tel. 18 443 56 35
V-124-4647-52646
Poradnia Urazowo- Ortopedyczna dla Dzieci i M?odzie?y Przychodnia Specjalistyczna im. J. ?niadeckiego SPZOZ
33-300 Nowy Sšcz ul. D?ugosza 28/30
tel. 18 442 58 54
V-124-4649-52649
Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska s.c. NZOZ
31-636 Kraków os. O?wiecenia 44
* "PROMED" Kraków, ul. Olsza?ska 5, tel. (12) 411 13 98
* internista, chirurg, laryngolog, okulista, pediatra, dermatolog, reumatolog, hematolog dzieci?cy
tel. 12 649 85 52 tel. 12 411 13 98
R-110-3210-29573
Spcejalista Medycyny Przemys?owej, Chirurg i Epidemiolog lek. med. Wies?aw Mieckowski
33-300 Nowy Sšcz ul. Tarnowska 47
tel/fax. 18 441 21 48
V-124-4092-17601
Specjalista Chirurg, Ortopeda, Traumatolog lek.med. Jerzy Krzywo?
32-400 My?lenice ul. S?owackiego 21
tel. 12 272 05 09
D-117-2111-29587
Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczny dr Jacek Friedlein
31-534 Kraków ul. Masarska 7/II
tel/fax. 12 411 54 88
G-120-4196-49020
Transplantacja W?osów - Medical Hair- Oddzia? Konsultacyjny
34-500 Zakopane ul. Na Wilcznik 1 A
tel. Infolinia  801 321 370
U-118-6428-38437
Transplantacja W?osów - Medical Hair- Oddzia? Konsultacyjny
32-700 Bochnia ul. Sšdecka 3
tel. Infolinia  801 321 370
U-126-6428-36555
Wo?niak Marek lek. med. chirurg
32-020 Wieliczka ul. Pi?sudskiego 11/2
tel. 12 288 28 82
V-114-6985-29619
Zespó? Poradni Specjalistycznych
34-120 Andrychów ul. Krakowska 91
tel. 33 875 62 79
T-124-7662-38626
Zniczewski Igor lek. med. Ortopeda, Chirurg Urazowy, Spec. Medycyny Rodzinnej
30-394 Kraków ul. Batalionów Ch?opskich 97
tel. 12 262 17 15
V-124-9411-29579
?wi?tek Henryk dr nauk med. Spec. chirurg stomatolog. Gabinet
34-200 Sucha Beskidzka ul. Spacerowa 22
tel. 33 874 20 66
V-113-1184-39053