BRANŻOWY KATALOG FIRM

Branża: budowlane us?ugi - dekarstwo

"Adrem" S.A. Przedsi?biorstwo Produkcyjno- Us?ugowe
31-956 Kraków os. S?oneczne 3
tel. 12 644 24 12
U-113-2459-6014
"Agras- Boss" s.c. FUH Aleksander Olszowski
31-469 Kraków ul. M?y?ska 2/77
tel. 12 412 47 43
G-123-982-6657
"Alpin- Bud & Omega" ZURIOTB
30-133 Kraków ul. Lea 114/316
* "Alpin- Bud & Omega" Zak?ad Us?ug Remontowych i Obs?ugi Technicznej Budownictwa Adam Skrobot
* us?ugi ogólnobudowlane, remontowe, przeglšdy okresowe budynków, opinie techniczne, kosztorysy remontowo- budowlane, blacharstwo- dekarstwo, roboty tynkarskie i inne
tel/fax. 12 638 17 20
R-125-5498-63344
"Anbud" Zak?ad Robót Antykorozyjnych
33-300 Nowy Sšcz ul. W?gierska 188
* roboty antykorozyjne
* dachy- papy termozgrzewalne
tel/fax. 18 442 96 98
W-118-6918-31111
"Bamber" Us?ugi Budowlane Józef Pajdzik
34-736 Lubomierz 130
tel. 18 331 56 34
W-113-1354-45419
"Blach- Dek"
31-624 Kraków os. Piastów 3/38
tel. 12 628 33 59 tel.  501 79 86 30
W-111-9320-52671
"Blachotrapez"
30-444 Libertów ul. Jana Paw?a II 3
tel. 12 270 32 44
V-114-9253-49732
"Budmax" Sp. z o.o.
33-101 Tarnów ul. Chemiczna 112 a
tel. 14 633 23 15 tel.  602 72 24 52
T-116-7454-8706
"Budrem" Firma Budowlano- Remontowa
33-100 Tarnów ul. Targowa 10
tel. 14 627 38 29
T-118-6455-8809
"Budrem" Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego
31-618 Kraków os. Z?otego Wieku 92
* realizacja obiektów budownictwa mieszkaniowego- czynszowego
* administracja
tel/fax. 12 647 47 33 tel. 12 648 00 14
R-117-747-40891 http://www.budrem.pl
"Centro- Dach"
34-730 Mszana Dolna ul. Orkana 3
tel/fax. 18 331 22 91
R-113-5644-52014
"Conrad" PHBM Jerzy Kiryk
32-064 Rudawa 346
tel. 12 283 81 89
U-110-3406-3736
"Dach- Spec" s.c. Jaszczewski M. Gniecki J.
31-457 Kraków ul. Pszona 3/65
tel. 12 416 36 27
V-120-6729-61555
"Dachbud" Firma Ogólnobudowlana
32-088 Przybys?awice, Owczary 160
tel. 12 419 40 85
V-110-2635-52593
"Dachrem" Blacharstwo- Dekarstwo
31-542 Kraków ul. Mogilska 23/83
  
R-117-3423-78
"Dachrem" Sp. z o.o.
33-122 Wierzchos?awice 54
tel. 14 679 65 40
V-114-7751-19735
"Deckalp" Us?ugi Budowlane Jerzy Wróbel
32-600 O?wi?cim ul. Powsta?ców Warszawy 9/7
tel. 33 843 31 00
Z-124-7146-10984
"Decker"
32-724 Lipnica Murowana
tel. 14 685 20 90
V-114-8804-47189
"Decker- M" - rok za?o?enia 1993
31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
* dachy p?askie - systemy pokryciowe
* papy termozgrzewalne, folie PCV
* dachy nowe, remonty starych pokry?
* specjalistyczne wykonawstwo- do?wiadczenie, gwarancje
tel/fax. 12 633 72 83, tel.  602 68 26 78
R-117-4423-79 http://www.decker-m.com.pl
"Dekar" PUH
31-454 Kraków ul. Cha?upnika 4/16
tel. 12 413 11 48
G-124-3852-5050
"Dekar-Pin" FHU
30-611 Kraków ul. Wys?ouchów 20/9
tel. 12 654 16 96 tel.  605 59 39 12
V-115-4642-58576
"Dekor" Firma Us?ugowo- Budowlano- Handlowa
32-020 Wieliczka ul. Gdowska 21 a
* kompleksowe wyko?czenie wn?trz
* flizowanie, suche tynki, sufity podwieszane, boazerie panelowe i pod?ogi
* us?ugi ?lusarsko- spawalnicze, malowanie, tapetowanie
* remonty, przeróbki ?cian- wod- kan- gaz- c.o., dachy
tel. 12 278 12 62 tel.  604 27 18 02
R-117-156-1940
"Dekor" PPHU
32-650 K?ty ul. ?wirki i Wigury 11 j
tel. 33 845 40 25
V-124-4244-31741
"Des"
30-134 Kraków ul. Zarzecze 31
* blachy, mied?, cynk, ocynk, kominy z blachy
* dachy, narz?dzia, artyku?y spawalnicze
* roboty malarskie, fliziarskie, wod- kan- gaz c.o.
tel/fax.  637 92 92
R-111-3213-7406
"Efekt" s.c. PHU
32-590 Libiš? ul. Szybowcowa 11
tel/fax. 32 627 77 23
V-120-5630-59862
"El- Mi- Ra- Ma" FHT
32-051 Ja?kowice 113
tel. 12 270 67 63
Z-115-2456-14512
"Elma" Sp. z o.o.
30-644 Kraków ul. Puszkarska 9
tel. 12 269 24 78 fax. 12 269 24 68
V-112-5069-4081
"Elmaxi" P.P.H.U. LOWO Sp. z.o.o.
38-500 Sanok ul. Staszica 18
tel. 18 463 13 26
U-113-1057-45111
"Elmaxi" Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. D?bowa 44
  
R-113-1057-212
"Elmaxi" Sp. z o.o. Oddzia?
34-400 Nowy Targ ul. Lud?mierska 24 a
tel.  501 816 419
U-113-1057-25786
"Elmaxi" Sp. z o.o. Oddzia?
33-300 Nowy Sšcz ul. Krakowska 91
tel. 18 547 49 93
U-113-1057-25789
"Elmaxi" Sp. z o.o. Oddzia?
32-500 Chrzanów ul. Szpitalna 30
tel. 32 623 46 20
U-113-1057-25788
"Elmaxi" Sp. z o.o. Oddzia?
33-100 Tarnów ul. Krakowska 76
tel. 14 629 80 13
U-113-1057-9624
"Ergal- S" Przedsi?biorstwo Robót Antykorozyjnych i Dekarskich
31-978 Kraków ul. Wi?niowieckiego 11
tel/fax. 12 643 55 02 tel. 12 425 05 85
R-117-3466-21328
"Fema" Wies?aw ?apa
33-210 Swarzów 49/gm. Olesno
* pokrycia dachowe: blacha trapezowa, dachówkowa
* osprz?t monta?owy, systemy rynnowe
tel/fax. 14 641 12 61
R-119-3471-30097
"Filar" Us?ugi Budowlane
31-934 Kraków os. Centrum E 3/12
tel/fax. 12 425 85 46
W-115-4279-21216
"Gallbud" FPHU
31-852 Kraków os. Alberty?skie 16/34
tel. 12 648 45 42 tel. 12 649 69 64
D-118-1396-22422
"Gont" FHU
31-261 Kraków ul. Wybickiego 7
tel. 12 633 66 84
V-112-5111-4084
"Gont" Firma Us?ugowa Blacharsko- Dekarska
32-020 Wieliczka os. Ko?ciuszki 6/44
tel. 12 278 58 06
V-114-6792-31749
"Interstal" Sp. z o.o.
30-733 Kraków ul. Obro?ców Modlina 7
* produkcja parapetów zewn?trznych, wewn?trznych PCV i nak?adek PCV
* obróbki blacharskie, handel blachami ocynkowanymi i powlekanymi
tel/fax. 12 653 48 00
R-117-3509-33055 http://www.interstal.pl
"Izol- Bit" s.c.
30-720 Kraków ul. Saska 4 b
tel. 12 423 62 89
V-114-3908-4083
"Janda" F.H.U.
31-314 Kraków ul. Zygmuntowska 32
tel. 12 294 71 39 tel.  601 65 31 65
V-115-8055-32082
"Jukam"
34-450 Kro?cienko nad Dunajcem ul. Jagiello?ska 95
tel. 18 262 34 48
D-117-3783-44578
"Ketz"
30-733 Kraków ul. Obro?ców Modlina 4
tel/fax. 12 653 40 45
W-115-4253-8025
"Koltar" s.c.
33-101 Tarnów ul. Krakowska 203
tel/fax. 14 633 17 18
W-124-4641-33575
"Krysbud" Firma Budowlana
31-234 Kraków ul. Do?ynkowa 35 c/5
tel. 12 415 67 32
D-111-9579-21374
"Lexbud" Us?ugi Dekarsko- Blacharskie Klimek Leszek
31-934 Kraków os. Centrum E 6/6
tel. 12 644 84 39
V-120-5665-21284
"Majer" Us?ugi Blacharstwo- Dekarskie
32-500 Chrzanów ul. 29 Listopada 13
tel. 32 753 96 19
D-124-7692-49928
"Ma?ek & Ma?ek"
30-898 Kraków ul. Pruszy?skiego 23
tel. 12 658 83 41
W-115-4254-21285
"MD" Kompleksowe Us?ugi Dekarskie Micha? Dubiel
32-020 Wieliczka, Choršgwica 183
* wi??by i pokrycia dachowe
* solidne dachy za rozsšdnš cen? !
tel.  790 444 548 tel.  606 593 959
Z-115-4262-31721 http://www.kompleksoweuslugidekarskie.pl
"Metal B?ysk" Ocha? s.c.
31-126 Kraków ul. Czarnowiejska 1
tel/fax. 12 633 05 98 fax. 12 278 49 50
W-114-4255-31712
"Metrol" Zak?ad ?lusarsko- Blacharski
33-300 Nowy Sšcz ul. Barska 109
tel. 18 441 22 35 fax. 18 441 25 35
V-124-4083-17572
"Miechowianka" Sp. z o.o.
32-086 W?grzce ul. Forteczna 6
tel/fax. 12 267 32 10 tel/fax. 12 266 58 22
G-110-4386-46164 http://www.miechowianka.krakow.pl
"Mikrowat" ZEB
31-926 Kraków os. Centrum B 2/71
* instalacje elektryczne, odgromowe, pomiary elektryczne, malowanie, prace dekarskie
tel/fax. 12 643 53 90
R-118-5126-24056
"Plast- Dach" FPUH
32-400 My?lenice ul. S?owackiego 102
tel/fax. 12 274 23 07
V-124-1470-16523
"Prodmet" FPUH
31-027 Kraków ul. ?w. Tomasza 26/13
  
D-115-4256-53792
"Prozbud" Firma Us?ugowo- Handlowa
30-347 Kraków ul. Kapelanka 11
tel/fax. 12 266 84 86q tel.  501 410 985
V-115-4649-58588
"Reims" Zak?ad Produkcyjno- Warsztatowy
30-424 Kraków ul. Ko?ciuszkowców 6
* Biuro obs?ugi klienta (Centrum Pokry? Dachowych "Trapez- Carbo") 30-418 Kraków ul. Zakopia?ska 56 a
* us?ugi w zakresie prac dachowych, impregnacja tarcicy budowlanej
* produkcja barier ?niegowych, obróbek blacharskich
* sprzeda? maszyn blacharskich i systemów instalacji odgromowych
tel/fax. 12 268 18 28 tel/fax. 12 269 25 75
R-125-1-2164 http://www.dachy-krakow.pl
"Reno- Dach" Dachy, Termoizolacje
30-710 Kraków ul. Krzywda 19 C/22
* Centrala: 38-300 Krosno ul. Zr?ci?ska 10, tel/fax. 18 432 71 02, 18 436 62 42
* nowoczesne systemy pokry? dachowych
* systemy docieple? zewn?trzych i stropodachów
tel/fax. 12 653 27 70
D-116-9005-38827 http://www.reno-dach.pl
"Rojan" Sp. z o.o.
31-112 Kraków ul. Smole?sk 33
tel/fax. 12 421 08 77 tel. 12 422 82 02
W-114-9148-6040 http://www.rojan.pl
"Roofing" FHU W?adys?aw Dobosz
32-031 Mogilany ul. Weso?a 4
tel. 12 270 12 51
V-114-5359-11985
"Silves" FHU
30-644 Kraków ul. Heltmana 76
tel. 12 292 72 08
A-117-3464-21292
"Sudom" Firma Budowlana
30-439 Kraków ul. Bluszczowa 25 d
tel. 12 262 25 23
T-114-9852-29047
"Sudom" Oddzia?
31-201 Kraków ul. Siemaszki 1
tel/fax. 12 634 41 75
V-115-1451-29049
"Super- Dach" s.c.
31-102 Kraków ul. Zwierzyniecka 10
tel. 12 422 41 43
D-1241-3467-84
"Systemdach" Sp. z o.o.
30-386 Kraków ul. Dereniowa 10 b
* dachy p?askie (stropodachy) kryte blachš, foliš termozgrzewalnš, papš, dachy zielone- ogrody na dachach
* tarasy nad pomieszczeniami u?ytkowymi i balkony zimne
* monta?e okien dachowych i ?wietlików
tel/fax. 12 267 60 08 tel.  505 052 162
W-113-1686-58578 http://www.systemdach.pl
"Transbruk" Us?ugi Budowlane Jerzy Kozak
32-052 Radziszów 617
tel. 12 275 12 69
A-120-4881-36610
"Wi??bo- Dach" Sierota Stanis?aw
30-758 Kraków ul. Danalówka 10
tel.  601 45 35 25
W-113-1707-26312
"Winiarski" Firma Budowlana
30-644 Kraków ul. Partyzantów 15
tel. 12 411 88 10
V-110-6097-31718
"Zakpol"
32-840 Zakliczyn ul. Grabina 6
tel. 14 665 34 84
G-114-3508-26910
"Zetbeem" Budowlana Spó?dzielnia Pracy
32-800 Brzesko ul. Kopernika 18 a
tel. 14 663 13 84
V-114-9797-11036
Agrass- Boss s.c. FUH
30-001 Kraków ul. Kamienna 10
tel. 12 633 60 77 w.126 fax. 12 633 72 41
V-115-9474-31705
Bartosz Adam Blacharstwo Budowlane
32-600 Babice ul. Grunwaldzka 12
tel. 33 843 12 62
V-114-6111-31738
Blacharski Zak?ad Produkcyjno- Us?ugowy Palonek Bogdan
32-005 Niepo?omice, Staništki 434 a
* rynny dachowe, rury spustowe, kolana czyli kszta?tki, uchwyty do rynien i rur
* krycie dachów w ró?nych technologiach na ?yczenie Klienta
tel. 12 281 10 81 tel.  600 78 95 01
R-112-3129-2326
Blacharstwo Budowlane Biedrawa Krzysztof
34-220 Grzechynia 526
tel.  604 25 15 25
V-120-7470-62631
Blacharstwo Budowlane Dyrcz Mieczys?aw
34-220 Bia?ka 278
tel. 18 877 19 26
V-112-313-12793
Blacharstwo Budowlane Jan Gonciarczyk
34-470 Czarny Dunajec ul. Kmietowicza 200
tel. 18 265 76 48
V-124-6150-59307
Blacharstwo Budowlane Jarosz A.
34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Podlesie 8 b
tel. 33 876 59 78
T-124-7681-38934 http://www.mebland.interia.w.pl
Blacharstwo Budowlane Józef i Wies?aw Ksi??arczyk
32-590 Libiš? ul. Krakowska 32
tel. 32 627 76 97
V-124-5831-31730
Blacharstwo Budowlane M.S. Fudalewicz
34-400 Nowy Targ os. Niwa 20 a
tel.  601 46 58 39
V-124-7030-61010
Blacharstwo Budowlane Zieli?ski Andrzej
32-820 Szczurowa ul. Lwowska 66
tel. 14 671 46 73
V-114-3724-45941
Blacharstwo Budowlane- Zak?ad Gorgo? Jerzy
32-340 Wolbrom ul. Pi?sudskiego 72
tel. 32 644 23 59
D-124-7453-15118
Blacharstwo Dekarstwo Janik Wit
32-052 Radziszów 550
tel. 12 277 11 12
V-120-4835-17203
Blacharstwo Dekarstwo Tomasik K.
32-006 Wola Batorska 177
tel. 12 281 63 59
T-112-4767-19826
Blacharstwo i Dekarstwo Budowlane
34-200 Sucha Beskidzka ul. 29 Stycznia 33
tel. 33 874 13 16
D-112-5473-37883
Blacharstwo, Dekarstwo Gatlik Zbigniew
32-031 Gaj 216
tel. 12 270 12 27
D-112-363-12447
Boche?ski Józef Blacharstwo Budowlane
33-340 Stary Sšcz ul. Cyganowice 81
tel. 18 446 16 31
V-117-2358-48049
Bolek Czes?aw Us?ugi Murarskie
32-660 Gorzów ul. Ma?owy 21
tel. 33 846 25 16
V-117-7112-31740
Brej Jan Zak?ad Us?ugowy Blacharsko- Dekarski
32-021 Janowice 34
tel. 12 451 14 73
V-114-3888-31748
Czchór Kazimierz Zak?ad Blacharsko- Dekarski
32-305 Olkusz ul. Wiejska 69
tel. 32 643 23 56
W-117-5158-31733
Dach Centrum
32-300 Olkusz ul. S?awkowska 18 b
tel. 32 643 36 66
V-114-6107-31734
Dachrem- Dachy
32-020 Wieliczka ul. Ochota 2
tel. 12 288 17 55
V-114-1843-31708
Dekarstwo Jan Ptaszy?ski
32-046 Minoga 29
tel. 12 389 91 63
D-112-4816-16063
Dwornik Tadeusz Blacharstwo Budowlane
32-650 K?ty ul. Partyzantów 53
tel. 33 845 36 89
V-124-9452-31742
Firma Blacharsko- Dekarska Mška Stanis?aw
34-424 Szaflary ul. Zakopia?ska 6 a
tel. 18 275 40 44
V-120-6487-61284
Firma Budowlana
34-120 Andrychów ul. Szewska 32
tel. 33 875 30 07
V-112-4335-12610
Firma Remontowo- Budowlana Kowalczyk Renata
32-020 Wieliczka ul. Topolowa 3
  
D-120-1418-19553
Guzik Andrzej Us?ugi Dekarskie
32-021 Podstolice 98
tel. 12 451 81 77
V-114-5769-31750
Hebda Zdzis?aw Us?ugi Dekarskie
32-660 Che?mek ul. Piastowska 21 a
tel. 33 846 22 82
V-114-6114-31743
Izdebski i Syn Zak?ad Blacharsko- Dekarski
32-300 Olkusz ul. Kazimierza Wielkiego 42
tel. 32 643 37 48
V-124-5228-31735
Konopka Jan Us?ugi Blacharsko- Dekarskie
32-020 Wieliczka ul. Kili?skiego 3/6
tel. 12 278 53 71
V-117-6190-31751
Kostuch Leszek Us?ugi Budowlane
32-013 Niegowi? 50
tel. 12 451 34 12
V-115-5874-27891
??tocha Marek Us?ugi Budowlane
30-838 Kraków ul. Barbary 10/161
tel. 12 657 16 11
A-117-3173-31711
?uszcz Boles?aw Dekarstwo
32-043 Ska?a ul. Krakowska 30
tel. 12 389 13 52 w.352
V-114-6098-31722
Maluty M.
34-400 Wadowice ul. Wadowity 22/13
* malowanie dachów, konstrukcji stalowych i elementów trudno dost?pnych
* kompleksowe wyka?czanie dachów
tel/fax. 33 873 80 96 tel.  602 88 23 25
R-113-5675-46260
Mieczys?aw Trojan Zak?ad Blacharsko- Dekarski
31-140 Kraków ul. ?obzowska 6
tel. 12 422 17 21
D-112-5317-1389
NiemieckaBlacha
32-050 Skawina ul. Mickiewicza 29/1
tel.  509 004 290
B-117-4473-26117
Olczyk Kazimierz Us?ugi Blacharsko- Dekarskie
32-080 Rzšska ul. Balicka 5 a
tel. 12 636 15 87
V-114-6099-31723
P?giel Bogdan Zak?ad Blacharsko- Dekarski
32-047 Czajowice 131
tel. 12 419 31 08
V-114-6100-31724
Piekarski Ryszard Us?ugi Blacharsko- Dekarskie
32-050 Skawina ul. Jagielnia 20
tel. 12 276 17 34
V-114-6101-31725
Podbielski Zbigniew Zak?ad Remontowo- Budowlany
32-084 Brzoskwinia 49
* wykonujemy us?ugi: murarskie, tynkarskie, suche tynki, docieplenia, ciesielskie, pokrycia dachów
tel. 12 283 89 68 tel.  502 72 16 12
W-114-9653-46172
Przedsi?biorstwo Budowlano- Monta?owe
31-066 Kraków ul. Skawi?ska 13
tel. 12 430 52 48 fax. 12 430 50 05
W-115-4257-41509
Przedsi?biorstwo Ergal-ZWS Zak?ad Wynajmu Maszyn Budowlanych
31-910 Kraków os. Na Skarpie 56/6
tel/fax. 12 643 55 02
U-118-3466-32194
PW "Pold- Plast" Sp. j.
31-564 Kraków al. Pokoju 80
* Przedstawiciel Handlowy Vedag Polska
* papy termozgrzewalne- sprzeda?
* us?ugi dekarskie w technologii pap termozgrzewalnych, technologii membram dachowych (folie PCV) i technologii EPDM
* sprzeda? bram gara?owych, wjazdowych
tel/fax. 12 643 16 90
R-117-2102-8517 http://www.pold-plast.com.pl
Rojek Antoni Zak?ad Us?ugowo- Produkcyjny Blacharsko- Dekarsko- Budowlany
32-050 Wielkie Drogi, Zelczyna 174
tel. 12 270 62 84
W-113-1747-13525
Sibik Zdzis?aw Us?ugi Dekarsko- Blacharskie
32-640 Podolsze 147
tel. 33 841 01 10
V-114-6115-31745
Siwek Stanis?aw Zak?ad Blacharsko- Dekarski
32-050 Skawina ul. ?anowa 51
tel.  501 40 38 59
V-114-6102-31726
So?tys J. Zak?ad Blacharsko- Dekarski
32-040 ?wištniki Górne, Rzeszotary 549
tel. 12 270 46 71 tel. 12 270 58 86
W-117-3010-19970
Tokarz i S- ka Zak?ad Us?ugowy
32-015 K?aj 265
tel. 12 284 11 07
W-120-4453-31752
Tomaszkiewicz W?adys?aw Zak?ad Remontowo- Budowlany
32-100 Proszowice ul. Krakowska 84
tel. 12 386 17 63
V-118-5446-39823
Uni- Dach s.c. PPHU
32-300 Olkusz ul. Przemys?owa 5
tel. 32 643 05 60
V-117-2497-31736
Uslugi Blacharskie K. Kramarczyk
32-566 Alwernia ul. Ogrodowa 1
tel. 12 283 29 54
V-124-2092-51054
Us?ugi Blacharskie i Budowlane Kordel Stanis?aw
34-236 Sidzina 745
tel. 18 267 35 86
V-120-7343-62207
Us?ugi Blacharsko- Dekarskie Ciesielstwo Murarstwo Nawie?niak Wojciech
32-020 Wieliczka, Zabawa 125
tel.  602 387 517
V-120-8347-15061
Us?ugi Blacharsko- Dekarskie Janecki S.
32-125 Wawrze?czyce 380
tel. 12 287 40 73
V-114-9480-50153
Us?ugi Blacharsko- Dekarskie Józef Wodzia?ski
32-040 ?wištniki Górne, Rzeszotary 456
tel. 12 270 43 55
G-111-3919-48721
Us?ugi Blacharsko- Dekarskie Opoka Pawe?
32-825 D?bno 229
tel.  602 74 05 55
N-114-2189-13393
Us?ugi Blacharsko- Dekarskie Wcis?o Wies?aw
30-394 Kraków ul. Dobrowolskiego 125
tel. 12 262 43 20 tel. 12 262 10 88
W-117-2503-21294
Us?ugi Blacharsko- Dekarskie Wies?aw Stopczak
32-650 K?ty ul. Wszystkich ?wi?tych 107
tel.  607 49 85 07
V-124-9686-15151
Us?ugi Blacharsko- Dekarskie, Instalacje Odgromowe
32-660 Che?mek ul. Mickiewicza 93
tel. 33 846 30 09
V-114-2790-55516
Us?ugi Blacharsko-Dekarskie Wcis?o Wies?aw
30-394 Kraków ul. Dobrowolskiego 125
tel.  262 43 20
V-112-2989-56268
Us?ugi Blacharstwo- Dekarskie Wac?aw Gorgo?
32-340 Wolbrom ul. Le?na 51
tel. 32 644 24 34
V-124-7249-53119
Us?ugi Budowlane Krzysztof Duch
32-555 Zagórze 80
tel. 32 623 19 16
V-111-9257-55052
Us?ugi Budowlane ?wider Bronis?aw
32-080 Zabierzów Boche?ski 112
* us?ugi budowlane, ciesielka, blacharstwo
* dekarstwo (krycie dachów papš termozgrzewalnš) , malowanie dachów
tel. 12 281 69 48
R-110-3770-27683
Us?ugi Ciesielski Kozio? S.
32-040 ?wištniki Górne, Rzeszotary 483
tel. 12 270 45 92
W-117-2991-19939
Us?ugi Ciesielskie Kozio? Fryderyk
32-040 ?wištniki Górne, Rzeszotary 391
tel. 12 270 45 26
N-110-6436-19937
Us?ugi Ciesielsko- Dekarskie Pacho? Zbigniew
32-400 Bysina 246
tel. 12 274 33 35
V-120-6148-61001
Us?ugi Dekarsko- Malarskie
31-812 Kraków os. Kalinowe 3/72
  
D-115-4259-2887
Us?ugi Remontowo- Budowlane Prus Andrzej
32-824 Bielcza
tel. 14 684 79 14
V-115-5859-61163
Us?ugi Remontowo- Budowlane Zbigniew Por?ba
Pod?opie? 160
  
D-120-4230-16827
Us?ugi Stolarskie Trzepla F.
32-006 Wola Batorska 613
tel. 12 281 62 29
V-114-6300-19827
W?odarz Aleksander Us?ugi Blacharsko- Dekarskie
32-300 Olkusz Rynek 29
tel. 32 643 21 13
V-114-6110-31737
Wojtasiak Andrzej Blacharstwo Budowlane
31-035 Kraków ul. Starowi?lna 54/2
tel. 12 430 71 99
D-115-4260-31719
Wydzia?kiewicz Józef Us?ugi Dekarsko- Blacharskie
31-035 Kraków ul. Starowi?lna 50/6
tel. 12 421 28 19
W-115-4261-31720
Zak?ad Blacharski J. Fršczek
32-830 ?ukanowice 11
tel. 14 678 91 51
N-112-2617-15808
Zak?ad Blacharski Jerzy Gorgo?
32-340 Wolbrom ul. Pi?sudskiego 72
tel. 32 644 23 62
V-124-7248-53118
Zak?ad Blacharski Kazimierz Hazior
30-698 Kraków ul. My?lenicka 115 a
tel. 12 654 76 86
V-120-6710-21283
Zak?ad Blacharsko- Dekarski
32-353 Jangrot 23 a
tel. 12 389 41 91 w.191
W-110-3268-14472
Zak?ad Blacharsko- Dekarski Adamski Grzegorz
31-475 Kraków ul. Miechowity 21/30
tel. 12 414 14 65
W-111-9311-31704
Zak?ad Blacharsko- Dekarski Fornal S.
34-424 Szaflary ul. Suskiego 158
tel. 18 275 46 96
V-114-7760-42174
Zak?ad Blacharsko- Dekarski Maciej Kac
32-300 Olkusz ul. Powsta?ców ?lšskich 14 a
tel. 32 643 13 45
V-124-5261-57232
Zak?ad Blacharsko- Dekarski mgr in?. Andrzej Ka?u?a
31-808 Kraków os. Strusia 10/48
* zak?ad blacharsko- dekarski
* dachy- pokrycie papa modyfikowana, folia PCV, folia EPDM, dachówka, blacha
tel. 12 648 51 97 tel.  607 22 50 06
R-117-5995-31706
Zak?ad Blacharsko- Dekarski Mizi?ski R.
30-836 Kraków ul. Jerzmanowskiego 34/83
tel. 12 658 81 35
W-118-5900-24101
Zak?ad Blacharsko- Dekarski Pociask J.
30-721 Kraków ul. Lipska 57/66
tel. 12 653 13 99
W-124-7759-21291
Zak?ad Blacharsko- Dekarski S?owikowski Zbigniew
30-838 Kraków ul. Heleny 16/11
tel/fax. 12 292 45 67
A-117-3375-21293
Zak?ad Blacharsko- Dekarski Tomasik Stanis?aw
32-060 Kaszów 263
tel. 12 280 78 36
V-120-8411-63269
Zak?ad Blacharsko- Dekarski Zbigniew Adamski
32-100 Proszowice ul. Królewska 72/6
tel. 12 386 29 22
W-110-9648-41913
Zak?ad Blacharsko- ?lusarsko Józef Kielusiak
34-700 Rabka Zdrój ul. Zakopia?ska 90 a
tel. 18 267 06 93
V-124-7968-62150
Zak?ad Dekarsko- Blacharski Palonek S.
30-305 Kraków ul. Wasilewskiego 16
tel. 12 267 36 23
W-115-4163-24458
Zak?ad Remontowo- Budowlany i Dekarski Krzysztof Maj
32-340 Wolbrom ul. Wiejska 6/23
tel. 32 644 15 77
V-124-7314-53153
Zak?ad Remontowo- Budowlany Lebiecki Witold
31-586 Kraków ul. Centralna 53
tel.  605 44 34 54
R-117-4237-21377
Zak?ad Remontowo- Budowlany Pieczonka L.
32-005 Niepo?omice ul. Droga Królewska 31
tel. 12 281 29 63
V-114-3676-16722
Zak?ad Rymarski Kazimierz Nowak
32-400 My?lenice ul. Kazimierza Wielkiego 15 a
tel. 12 272 23 65
V-124-433-16510
Zak?ad Us?ug Dekarskich i Blacharstwo Budowlane Maria Kasprzyk
31-999 Kraków ul. Godebskiego 57
* kompleksowe wykonawstwo pokry? dachowych
* pokrycia i elewacje blach miedzianych, tytanowo- cynkowych
tel/fax. 12 644 95 24
R-120-5628-41682
Zak?ad Wynajmu Sprz?tu s.c.
32-015 K?aj, Targowisko 315
  
U-110-1342-32193
Zapiór W?adys?aw Us?ugi Dekarskie
32-041 Biskupice 141
tel. 12 451 70 45
V-114-6122-31753